Een project van:

Veiligheidsladder te grote last

01.11.2021 | Nieuws Nicolien van Loon

Veiligheidsladder te grote last

Twaalf branches die direct te maken hebben met de bouw vinden de veiligheidsladder, die een aantal aannemers wil invoeren voor het grootste deel van hun leden, een te forse administratieve en financiële last. De gezamenlijke branches willen dat alle losse veiligheidsinitiatieven zoals de veiligheidsladder en VCA worden gecombineerd tot één systeem, zo bericht Techniek Nederland.

Eenzijdige invoering
Het bezwaar is tegen de eenzijdige invoering van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) die een aantal grote aannemers en aanbestedende diensten zoals Rijkswaterstaat en ProRail hebben afgesproken. De afspraken die binnen deze code gemaakt zijn betreffen veiligheidsmaatregelen die op een bouwplaats genomen moeten worden. Daarbij wordt elke keer een nieuwe afspraak toegevoegd.

Onnodige last
De branches, te weten: Techniek Nederland, AFNL, Cumela, Bouwend Nederland, Metaalunie, MKB-Infra, NVAF, OnderhoudNL, TLN, VERAS, VHG & VVT hebben nu vooral grote problemen met de implementatie van de onderdelen Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) en de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder, SCL). Zij zien vooral dat er steeds meer veiligheidsinitiatieven komen zoals ViA, VCA, GPI, ISO 45001, ISO 9001, zonder dat daar noodzaak voor is. De branches zien dit geheel als een zware en onnodige extra administratieve en financiële last, aangezien bedrijven doorgaans al een veiligheidssysteem (VCA*/**) hebben en/of meewerken aan sectorspecifieke veiligheidsinitiatieven.

Eigen onderzoek
Hoewel de sectoren erkennen dat ook VCA-certificering voor verbetering vatbaar is, vinden zij dat het beter is om dit systeem dan aan te passen. Binnen het SSVV-bestuur (schemabeheerder VCA)is daarvoor al een werkgroep ‘modernisering VCA’ opgetuigd. Daar onderzoekt men of bijvoorbeeld GPI en VCA geïntegreerd kunnen worden. Graag willen de twaalf branches ook direct onderzoeken hoe alle veiligheidsinitiatieven te bundelen om te komen tot één breed gedragen systeem.

Uitstel afgewezen
In verband met beperkte auditcapaciteit hebben de gezamenlijke branches eerder de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) al om uitstel van de implementatie van de Veiligheidsladder gevraagd. De organisatie van de GCVB heeft dit afgewezen omdat zij de beperkte auditcapaciteit door gefaseerde invoering als een beheersbaar risico beoordelen en daarom houden ze vast aan implementatie per 1 januari 2022.

Risicomatrix
Dit standpunt wordt niet gedeeld door de branches, die (extra) kosten en conflicten bij naleving en handhaving in toekomstige aanbestedingen voorzien. De manier waarop is omgegaan met de zogenaamde risicomatrix die bepaalt aan welke eisen je als bedrijf moet voldoen vinden zij kenmerkend voor de gang van zaken. Zij hadden gewezen op een verschil in interpretatie van de ‘risicomatrix’ (beslistabel) in de praktijk. De GCVB heeft de aanpassing hiervan gedaan zonder inhoudelijke afstemming met de branches. Deze constateren dat de doorgevoerde wijzigingen de beslismatrix weliswaar duidelijker maakt, maar dat deze nieuwe en soms zwaardere implicaties voor diverse betrokken sectoren en branches hebben. Volgens heb moeten dit soort zaken voorkomen moet worden. Daarom vragen zij aan de organisatie achter de GCVB om zaken formeel en structureel af te stemmen met de branches.

GCVBveiligheidsladderveiligheidViAVCAGPI

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Specialisatiecursus Verlichting , KU Leuven

Logo Groen Licht Vlaanderen
6 september 2021 - 20 juni 2022
13.30u - 19.00u
Gent

Groen Licht Vlaanderen

Lees verder

Training: NSVV Verlichtings Collegetour 2021-2022 live/online met Prof. Ir. Wout van Bommel

Logo NSVV
29 november 2021 - 7 februari 2022
19:00 - 21:15
Postillion Hotel Bunnik

NSVV

Lees verder

Webinar: Monteurswebinar Verbindingen in de koudetechniek

8 december 2021
15:30 - 17:00
online

Techniek Nederland

Lees verder

Event: Online Kennismiddag Power Quality

13 december 2021
13:30 -17:00
online

Installatiejournaal

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses

en de nieuwste producten?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!


Registreer nu