“Led is een absolute ‘no brainer’”

29.11.2023

“Op de snelweg in Nederland zien we eigenlijk nauwelijks of geen led verlichting. Ook wat betreft kantoorverlichting - die we vaak volop zien branden na kantoortijden - is er een groot potentieel om te verduurzamen en te bezuinigen,” stelt Anne-Jaap Deinum, directeur van de Fedet.

Instrumenten en stappen voor optimale samenwerking in de driehoek

22.11.2023

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft samen met Techniek Nederland een overzicht gemaakt van de instrumenten die de driehoek RVB, installatiebedrijven en eindgebruikers ter beschikking hebben voor een betere samenwerking.

Herziene Richtlijn Tunnelverlichting biedt aansluiting op praktijk

16.11.2023

Voortschrijdend inzicht op basis van de ervaringen met ledverlichting in tunnels gaf voldoende aanleiding voor de herziening van de Richtlijn Tunnelverlichting.

‘Oplossing netcongestie vereist eigenlijk een dictator’

08.11.2023

DC-expert Harry Stokman ziet veel heil in een aantal vormen van energieopslag met het oog op het terugdringen van netcongestie. In wat hij het tweede (DC-)net noemt – in feite een grid op wijkniveau – en wat in zijn vergelijking met ons lichaam het haarvatennet betreft, wordt balans op het net benaderd door gebruik van de EV-accu en Phase Change Materials.

Veiligheidsbewustzijn verhogen met kennis over noodverlichting

01.11.2023

De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) zet zich onder andere in voor meer bewustzijn van het belang van noodverlichting. Om de kennis rond noodverlichting te vergroten en te delen met installateurs, gebouwbeheerders en andere belanghebbenden werkt de vereniging samen met deskundigen en andere instellingen uit de branche.

Zonder verbod brandt tl nog jaren

19.10.2023

Sinds begin september van dit jaar mogen geen T5- en T8-fluorescentielampen meer op de markt worden gebracht. Dat betekent dat bedrijven afscheid moeten gaan nemen van deze lichtbronnen die energie-inefficiënt zijn en/of schadelijke stoffen (bolletjes kwik) bevatten.

Voorbedrade buis wordt duurzamer

11.10.2023

Draka breidt haar E-LINE portfolio van duurzamere kabeloplossingen uit. De VD E-LINE die zij onlangs als alternatief voor VD-draad introduceerde, is nu ook beschikbaar als draad-in-buis variant.

Elektrotechniek.tv groeit als bron en marketingtool

10.10.2023

Hét digitale plaftform voor de sectoren bouw, infra, elektro, energie en techniek, is elektrotechniek.tv. Voor bedrijven is het een potentieel onderdeel van de videostrategie voor het bereiken van de doelgroep.

Energy hubs en aanpassing productieprocessen noodzakelijk

05.10.2023

“Wij zijn zo’n tien jaar bezig met systeemintegratie. Zelf heb ik vier jaar promotieonderzoek gedaan op het gebied van slimme energienetten met elektriciteit, warmte en gas die je aan elkaar kan koppelen.

Masterclass Lichtontwerp

04.10.2023

Het Kernteam Lighting Design van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) nodigt professionals en geïnteresseerden uit voor een masterclass lichtontwerp.

Tips voor het verlichten van de thuiswerkplek – deel 2

03.10.2023

Aangezien steeds meer mensen thuis werken, is het zinvol om ook meer aandacht te besteden aan de thuiswerkplek. Daar horen licht en verlichting ook bij. Goed licht draagt bij aan de gezondheid, prestatieniveau en het welzijn van mensen.

123 miljoen voor 15 Katapult-projecten

02.10.2023

Vijftien samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van de Katapult-community, hebben een bijdrage ontvangen uit het Nationaal Groeifonds. Katapult is een netwerk van ruim 550 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en heeft als doelstelling om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te versterken, deelt Platform Talent voor Technologie mee.

Waardevolle lessen bij leggen DC-netten voor OVL

29.09.2023

P. de Jong Kabelmetingen werkt inmiddels enige jaren onder andere samen met de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. In die tijd hebben ze veel ervaring opgedaan met DC-netwerken als het gaat om de openbare verlichting (OVL) met led.

Landelijke dag Sterk Techniekonderwijs

28.09.2023

Sterk Techniekonderwijs (STO) zet zeg in voor optimaal technisch onderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. De organisatie is actief en heeft een groot netwerk onder scholen, bedrijven en overheidsinstellingen.

Liever duurzame daadkracht dan goedbedoelde idealen

27.09.2023

‘Het kabinet lijkt moeite te hebben om echt iets in beweging te zetten’, staat in de analyse van het FME van de Miljoenennota 2024. Dit, ondanks allerlei maatregelen op het gebied van onder andere energiebelasting,  energietarieven, stimuleringssubsidies, verplichte energiebesparende maatregelen, wettelijke terugverdientijd en de mogelijkheden voor investeringsaftrek.

Wereldrecord EV: in 0,956 seconde naar 100 km/u

25.09.2023

Het team van de universiteiten van Luzern en Zürich heeft met de zelfgebouwde elektrische Formula Student raceauto ‘mythen’ het wereldrecord accelereren verbroken: de wagen ging van 0 naar 100 km/u in 0,956 seconden en had daar slechts 12,3 meter voor nodig, zo staat op Eng Het vorige record stond sinds september 2022 op 1,461 seconde en was neergezet door een team van de Universiteit van Stuttgart.

"Netverzwaring is een tijdelijke oplossing"

22.09.2023

“Ons elektriciteitssysteem is het allergrootste bezit dat we hebben als mensheid. Het is destijds ontworpen om op een bepaalde manier te functioneren. Nu zijn we dat systeem aan het veranderen maar dat is een weg die leidt naar eindeloos knoeien.

Nieuwe richtlijn Tunnelverlichting 2023 beschikbaar

20.09.2023

De laatste jaren is de ontwikkeling van ledverlichting in een stroomversnelling geraakt. Het is een algemene trend dat conventionele armaturen en lichtbronnen voor bijvoorbeeld natriumverlichting niet langer verkrijgbaar zijn en/of niet meer in ontwikkeling zijn of in nieuwe projecten worden toegepast.

“Eigenlijk misbruiken we het elektriciteitsnet voor opslag”

19.09.2023

De NEN-EN-IEC 61851-1 is de Europese en overkoepelende norm voor EV-apparatuur voor het opladen van elektrische wegvoertuigen, met een nominale voedingsspanning tot 1.

Primeur: Bredase tunnel elektrisch en emissieloos geboord

19.09.2023

Een elektrisch gestuurde boorinstallatie van 235 ton kan volledig gevoed met duurzame elektriciteit en zonder stikstof- of CO2-uitstoot, ondergronds een tunnel boren voor de aanleg van een hoogspanningskabel, meldt TenneT.

Tips voor het verlichten van de thuiswerkplek – deel 1

15.09.2023

Nu steeds meer mensen thuis werken, is het zinvol om meer aandacht te besteden aan de thuiswerkplek. Over ergonomische aspecten, ventilatie, een aangename temperatuur en de aanwezigheid van planten ter bestrijding van allerlei fysieke en mentale klachten worden al talloze adviezen gegeven.

12311»  van 20
Nieuws
Open zoekhulp