Een project van:

Van Teeffelen nieuwe directeur BIM loket

05.04.2022 | Nieuws Nicolien van Loon

Van Teeffelen nieuwe directeur BIM loket
© Fedet

Pieter van Teeffelen is op 1 april 2022 aangetreden als nieuwe directeur van het BIM Loket. Hij volgt Jan Al op, die deze functie sinds eind vorig jaar ad interim vervulde. Sinds de oprichting in 2015 heeft het BIM Loket zich ontwikkeld tot een kennisplatform en netwerkorganisatie rond digitalisering in de gebouwde omgeving. De nieuwe directeur is een verbinder en bruggenbouwer pur sang, een ervaren ketenregisseur met expertise in informatieorganisaties, zo bericht Fedet.

Met Pieter van Teeffelen komt ruim 30 jaar ervaring met de (ruimtelijke) informatieorganisatie mee. Binnen de overheid was hij in diverse functies betrokken bij de nationale invoering van digitale plannen, informatisering en standaardisering van (object)informatie en de doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang. Als directeur van DataLand, zijn huidige positie, is hij als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten op nationaal niveau sterk betrokken bij informatieprojecten en de beschikbaarheid en uitwisseling van data, de integratie van gegevens-registraties en de implementatie van een digitaal stelsel. Ook was hij was één van de intiatiefnemers van de ‘Routekaart BIM voor gemeenten’.

Nauwe samenwerking
Onder leiding van Van Teeffelen gaat het BIM Loket een fase in waarin de stichting BIM Loket, de beweging digiGO en het programma DSGO nauwer gaan samenwerken. Samen werken zij aan hetzelfde doel: het aanjagen en faciliteren van de digitalisering van de gebouwde omgeving. Dit aantreden valt samen met de verhuizing naar een gezamenlijk kantoor in het Bouwhuis in Zoetermeer.

Vitale rol BIM loket
“Wat me in maatschappelijke zin aantrekt, is dat de noodzaak om te bouwen in Nederland groter is dan ooit. De sector heeft als stip op de horizon een duurzame, klimaatbestendige, circulaire en gezonde gebouwde omgeving. Willen we dat in een flink tempo, op een hoog kwaliteitsniveau én efficiënt bereiken, dan zijn standaardisering en digitalisering cruciale randvoorwaarden,” meldt de nieuwe directeur. “Daarbij speelt het BIM Loket een vitale rol in aanjagen en standaardiseren. In die lijn past ook het DSGO-programma – het sectorbrede digitaliseringsprogramma van de Bouw Digitaliserings Raad – waarbij de vele stakeholders in dit veld samenwerken om een digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving (DSGO) op te zetten. Dat leidt tot doelmatige en doeltreffende samenwerking. Het BIM Loket is een enthousiaste en actieve partner in dit grote project”.

BIMloketvan teeffelencirculairklimaatbestendigDSGO-programmadigiGODataLand

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Specialisatiecursus Verlichting , KU Leuven

Logo Groen Licht Vlaanderen
6 september 2021 - 20 juni 2022
13.30u - 19.00u
Gent

Groen Licht Vlaanderen

Lees verder

Event: Projectbeheersing en onderhanden projecten

1 juni 2022
13:00 - 19:00
Van der Valk Hotel Tilburg

Techniek Nederland

Lees verder

Event: CONSTRUCTEURSDAG 2022

2 juni 2022
8:45 - 16:15
Mikrocentrum

Constructer en het Mikrocentrum

Lees verder

Event: Lancering herziene NEN 2660 - Regels voor informatiemodellering van de Gebouwde Omgeving

23 juni 2022
14:00 - 17:00
Delft of online

NEN

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses

en de nieuwste producten?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!


Registreer nu