Een project van:

Praktijkdag Veilig Werken in de Elektrotechniek

15.11.2022 | Interview Niels van der Horst

Praktijkdag Veilig Werken in de Elektrotechniek

Al twaalf jaar verzorgt Techniek Nederland de Praktijkdag Veilig Werken. René van Beers van Unispect is veiligheidskundige en thuis in de installatietechniek en is samen met Rien van de Laar organisator en coördinator van de dag. “Er is een praktijkdag voor de monteurs, de uitvoerenden en we hebben een dag voor het middenkader en management. Voor corona werd laatstgenoemde dag altijd live op een locatie gehouden, nu doen we het online als webinar. Voordeel daarvan is een hogere participatiegraad, nadeel is dat er minder interactie is,” aldus Van Beers.

Per jaar biedt Techniek Nederland de praktijkdag voor het middenkader en management twee keer aan. Voor de zomer was de eerste editie, afgelopen 9 november was de tweede, die ruim zestig deelnemers kende. “Dat gaat om Arbocoördinatoren, hr-managers, veiligheidsmanagers en directies of eigenaren van MKB-bedrijven,” somt van Beers op. De deelnemende bedrijven kennen aantallen van 5 tot zo’n 150 medewerkers. De dag wordt bekostigd door ArboTechniek. Dat is een programma van Wij Techniek, het scholingsfonds van de installatiesector.

Vier onderdelen
Doel is om iedereen die een rol vervult in veiligheid op het werk, te voorzien van informatie. “Iedereen wil meer weten over regelgeving, praktijkvoorbeelden en ervaringen van anderen,” aldus Van Beers. “We hebben in het webinar vier onderdelen: allereerst het beleid rond de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Daar behandelen we aspecten als agressie, intimidatie en werkdruk.” In module twee gaat het meer over beleid in het algemeen en de implementatie ervan. “Ook bijvoorbeeld hoe je met een ongeval omgaat,” voegt Van Beers toe.

Implementatie
“Het derde deel behandelt het gebruik van de zogeheten Veiligheidsladder.” Met die ook wel Safety Culture Ladder genoemde certificering kan het niveau van bewustzijn omtrent veiligheid binnen een organisatie worden bepaald. “Via onder andere een vragenlijst kan je het niveau van dat veiligheidsbewustzijn verhogen,” legt van Beers uit. Een voorbeeld is het doorvragen naar het waarom van een bepaalde handeling of werkwijze. Een afwijkende handelswijze kan bijvoorbeeld een bedrijfsculturele achtergrond hebben (geen oorbeschermers bij herrie is stoer) of verkeerd onderwezen zijn.

Onderaannemer en zzp’er
Van Beers: “Het vierde en laatste onderdeel gaat over de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de onderaannemer en zzp’er.” Bij het inschakelen van die mensen, moeten ze in de onderneming worden beschouwd als eigen werknemers. “Hij moet hetzelfde weten, dezelfde beschermingsmiddelen hebben en dezelfde instructie krijgen.” Ten onrechte kan gedacht worden dat de ingehuurde kracht het allemaal wel weet. Waar dat niet of nauwelijks geldt voor de contractuele en fiscale aspecten rond deze groep, wordt deze arbotechnische kant wel eens vergeten.

Meer bewustzijn
De vier onderwerpen werden telkens eerst besproken, waarna de deelnemers in vier groepen van branchegenoten opgesplitst werden. Via een soort Rad van Fortuin kwamen discussiepunten als discriminatie en werkdruk ter tafel waarover ze intensief met elkaar in gesprek gingen. “We mikken via deze praktijkdagen natuurlijk op een bijdrage aan bewustzijn omtrent veiligheid en daarmee op een vermindering van het aantal ongevallen,” sluit Van Beers af.

Nationale cijfers
Overkoepelend bekeken rijst de vraag of het in Nederland als geheel beter of slechter gaat wat betreft veiligheid op het werk. Mari Garcia is jurist bij Techniek Nederland en heeft als werkgebied het dossier veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Heeft zij zicht op het jaarlijks aantal ongelukken en of dit getal omlaag of juist omhoog gaat? “Dat is lastig te zeggen, want als we kijken naar bedrijfsongevallen brengt de arbeidsinspectie cijfers naar buiten waarbij wij als installatiesector onder de bouw vallen. Dat maakt het moeilijk om uitspraken te doen over alleen de ongevallen in de installatiesector. We zijn vanwege deze onduidelijkheid begin november zelf begonnen met het ophalen van cijfers bij de bedrijven in onze sector.”

Definities hanteren
Om die cijfers te krijgen moeten bedrijven allereerst de bestaande definities goed hanteren. Het lijkt logisch dat iedere aanwezige op een werkplek van een bouwproject meetelt voor de uitvoerder maar niet iedereen telt goed. Garcia geeft een voorbeeld: “Soms wordt een ongeval van een arbeidskracht dubbel geteld. Stel: bedrijf A verhuurt een werknemer aan bedrijf B om ergens werkzaamheden te verrichten en hij krijgt een ongeluk. Bedrijf A kan denken: ‘Hij staat bij mij onder contract’ en B denkt: ‘Het is bij mij gebeurd’.” Op die manier kan een dubbeltelling ontstaan. Garcia legt uit dat er veel factoren meespelen. Hierdoor zal het een flinke klus worden om consensus te vinden over de correcte vraagstelling en zo betere cijfers uit de sector naar boven te krijgen.

Doel en tools
Uiteindelijk doel is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen over de aantallen ongevallen in de installatiesector. Garcia: “Het dossier veilig en gezond werken blijft altijd aandacht hebben. Je ultieme doel is dat niemand meer ziek wordt of een ongeval krijgt door het werk.” Met meer en beter cijfermatig inzicht kunnen de juiste tools worden ingezet om de aantallen naar beneden te krijgen.

techniek nederlandPraktijkdag Veilig Werkenarbotechniekwij techniekpsapsychosociale arbeidsbelastingveiligheidsladder

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Amsterdam Light Festival

1 december 2022 - 22 januari 2023
17:00 - 23:00
Amsterdam

Amsterdam Light Festival

Lees verder

Training: Kennissessie Lichthinder

19 januari 2023
09:30 - 17:00
NSVV kantoor

NSVV

Lees verder

Event: Techniek Nederland Ledenvergadering Beheer, Onderhoud en Inspectie

2 februari 2023

Techniek Nederland

Lees verder

Event: Solar Solutions International

Logo Solar Solutions International
14 maart 2023 - 16 maart 2023
10:00 - 17:00
Expo Greater Amsterdam

Solar Solutions International

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu