Plan voor indamming technisch personeelstekort

18.11.2022 Niels van der Horst

Plan voor indamming technisch personeelstekort

Solar365 meldt dat de techniekbranches WENB, FME, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de MetaalUnie samen met VNO-NCW het Aanvalsplan Techniek hebben geschreven. Het plan beoogt het tekort aan technisch geschoold personeel te beperken.

De groep organisaties heeft het plan kortgeleden aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepresenteerd. Doel van het aanvalsplan is om de komende tien jaar flink veel extra investeringen te genereren. Structureel moeten circa 60.000 vacatures worden ingevuld.

Bedreiging
De brancheverenigingen zien het gebrek aan technische vakmensen als bedreiging voor de energietransitie en woningbouw. “Dit is écht een baanbrekend plan. Als technische branches slaan we de handen ineen om de tekorten terug te dringen”, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. “Dankzij dit aanvalsplan kunnen we veel mensen een prachtig carrièreperspectief bieden. Bovendien helpen we ons land vooruit om een aantal grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zoals de energietransitie. Wij roepen het kabinet op om samen met ons snel aan de slag te gaan. De urgentie is nog nooit zo groot geweest.”

Onconventioneel
De samenwerkende branches zijn met verschillende oplossingen gekomen om het structurele personeelstekort aan te pakken. Eén idee is bijvoorbeeld om nieuwe doelgroepen aan te trekken en zo de instroom te het verhogen. “Zonder onconventionele oplossingen loopt Nederland op tal van fronten letterlijk vast door het gebrek aan technici. Ik ben dan ook trots op deze branches die met concrete acties een trendbreuk willen realiseren”, zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. “Ze kunnen dit niet alleen en hebben ook de steun van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, overheden, O&O-fondsen en hun leden nodig.”

Talentbehoud
Een ander deel van de oplossing is het behouden van talent in de branche. Dat kan onder andere door het switchen van carrière binnen de technieksector te faciliteren. Daarbovenop wordt ingezet op een verbetering van het technisch onderwijs en daarmee de kwaliteit van startende technici.