Nieuwe stromen dwingen tot anders denken over groepenkast – deel 2

20.04.2023 Niels van der Horst

Nieuwe stromen dwingen tot anders denken over groepenkast – deel 2


De forse groei van onder andere het aantal gelegde zonnepanelen en bijbehorende elektrische stromen heeft gevolgen voor onze groepenkast in de meterkast. Techniek Nederland gaf daarom kortgeleden een webinar voor installateurs genaamd ‘Wat betekent de elektrificatie van woningen voor de groepenkast?’.

In deel 1 is ingegaan op de veranderende eisen aan het ontwerp en de uitvoering van groepenkasten voor nieuwbouwinstallaties en uitbreidingen in bestaande installaties. Verder passeerden aansluitingen, zekeringen en adviezen hierover de revue. In deel 2 wordt gekeken naar de gevolgen van PV en wordt een aantal adviezen gegeven met betrekking tot eventuele aanpassingen in de meterkast.

PV en NEN1010:2020
“Er moet nog veel gedaan worden om tot een nieuw normenstelsel te komen,” startte Dursun Kilic van Vakgroep Zonne-energie Techniek Nederland zijn bijdrage. “Waar over PV tien jaar geleden bijna niets in de NEN1010 stond, wordt dat nu steeds meer.” Kilic vertelt over meerdere eisen en adviezen. Zo moet PV altijd op een aparte eindgroep worden aangesloten. Met betrekking tot de lekstromen en aardlekautomaten luidt het advies altijd om een 300 mA aardlekautomaat toe te passen als directe groep, rekening te houden met de AC-lekstroom van de PV-omvormers alsmede de DC lekstromen en na te gaan welke informatie de fabrikant verstrekt over lekstromen en beveiligingen.

Toekomstgericht
Het is raadzaam om vooraf naar de toekomstig benodigde meterkast te kijken. Wil een klant bijvoorbeeld laadpalen, een warmtepomp, warmtepompboiler en infraroodpanelen gaan gebruiken dan heeft dat uiteraard gevolgen voor de installatie. Als dat duidelijk is, geeft Kilic aan bij klanten met name te kijken naar de automaat, B-automaat en aarde die op orde moeten zijn. “Wat betreft de verdeler in de groepenkast zelf wordt vooral naar aarde gekeken. Van de onderconstructie op het dak naar de aarde toe.” Hij geeft als tip om aan een klant in het begin van het contact altijd een foto te vragen van de meterkast, zodat een installateur een goed beeld heeft.

Adviezen
Kilic liep vervolgens een aantal zaken na die je als installateur kan tegenkomen en koppelde er een advies aan. “Als je een 1-fase groepenkast voor je hebt met schroefzekeringen zonder hoofdschakelaar, dan moet je de groepenkast vervangen. Als er sprake is van 1-fase, automaten en aardlekschakelaars zonder hoofdschakelaar, dan plaats je een hoofdschakelaar bij. Mét hoofdschakelaar hoef je geen aanpassing te doen.” Dat laatste advies geldt ook voor de situatie met een 3-fase groepenkast met automaten, aardlekschakelaars en hoofdschakelaar. Dit is allemaal exclusief de uitbreiding voor PV die er uiteindelijk toe kan leiden dat de opgetelde stromen wel tot een vervanging of uitbreiding nopen.

(Verschillende) fabrikanten
Naast de NEN1010 geldt voor het samen bouwen ook de internationale norm NEN-EN-IEC 61439 1/3. Waar normaal de fabrikant van de verdeler hiervoor verantwoordelijk is, wordt bij een (grote) uitbreiding of aanpassing de installateur dat. Kilic: “Je moet je hier wel in verdiepen en ook in hoe de betreffende fabrikant zijn of haar verdeelkast maakt.” Ook moet een installateur zoveel mogelijk hetzelfde merk voor verschillende componenten gebruiken. Qua aardlekschakelaars spelen meerdere facetten die vragen kunnen oproepen. Vandaar klonk met name het advies om contact op te nemen met de fabrikant van de omvormer. Daar moet je je laten informeren over de eisen aangaande aardlektechnologie in de groepenkast. Fabrikanten zijn verplicht om die op te geven.