Een project van:

Minder studenten naar technisch onderwijs

18.05.2022 | Nieuws Nicolien van Loon

Minder studenten naar technisch onderwijs

De dalende trend, die een aantal jaren geleden is ingezet binnen het bètatechnisch onderwijs, zet zich verder voort. Steeds minder jongeren maken de keuze voor een technisch profiel. De grootste terugloop komt hierbij vanuit studenten met een havo- of vwo-achtergrond. Dit blijkt uit de jaarlijkse onderwijsupdate van de Monitor Techniekpact die onlangs is gepubliceerd.

Dit schooljaar kozen nog maar 47.342 leerlingen voor een natuurprofiel. In 2016/2017 waren dit nog 53.743 leerlingen vanuit havo/vwo, waren dat er dit schooljaar nog maar 47.342. Vmbo-bb/kb/gl laat qua aandeel een stabilisatie zien. 

Minder jongeren
Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact: “Het totaal aantal jongeren in Nederland neemt af en daar binnen nog het aantal jongeren dat bij een opleiding kiest voor de techniek. Dit maakt dat de enorme kloof die er nu al is tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt op termijn alleen nog maar groter gaat worden. Een zorgelijke ontwikkeling zeker in het licht van de ambities in het huidige coalitieakkoord. Er zijn momenteel al 130.000 vacatures in de techniek en de ICT.”

Absolute instroom daalt
In het hoger onderwijs bleef de instroom het afgelopen jaar qua aandeel vrij stabiel (23% in het hbo en 34% in het wo). Een lichte daling viel te constateren in het hoger beroepsonderwijs (hbo),  terwijl het wetenschappelijk onderwijs (wo) nog een lichte stijging kent. Het aandeel vrouwelijke studenten dat een bètatechnische opleiding kiest, ligt in het wo veel hoger (26%) dan in het hbo (12%). Het afgelopen jaar is de instroom In het mbo qua aandeel stabiel gebleven op 28%, maar de absolute instroom daalt wel.

Enorme impact
Het afgelopen jaar nam het aantal diploma’s dat in het hoger onderwijs werd uitgereikt ten opzichte van het afgelopen jaar toe. Deze toename te verklaren door een stijging van het totaal aantal studenten dat in de periode 2003-2015 koos voor een natuurprofiel (van 38% naar 51%). Thea Koster voorziet lagere aantallen in de toekomst. “Nu de instroom stokt betekent dat over aantal jaar bij de gediplomeerden dezelfde dalende curve te zien zal zijn. De impact hiervan zal enorm zijn. Vier op de vijf banen die nodig zijn om de grote transities te realiseren (energie, digitalisering en woningbouw) bevinden zich in het domein techniek en ICT. Het kabinet heeft grootse plannen. Maar juist daar waar de plannen het grootst zijn, is er krapte.”

Techniek Nederland
Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland dat het nu écht tijd is voor daden. “We hebben geen behoefte meer aan beleidsnotities, maar aan investeringen in het techniekonderwijs. Als deze dalende trend doorzet lopen de technieksector én de maatschappij vast.” Terpstra wil met het kabinet concrete afspraken maken over méér instroom in het techniekonderwijs.

10-puntenplan
Vorig jaar al heeft Techniek Nederland een 10-puntenplan gepresenteerd met voorstellen die de instroom de komende jaren moeten stimuleren. Het plan voorziet niet alleen in overheidsmaatregelen, maar ook in initiatieven vanuit de technieksector en het onderwijs. 

10-puntenplan van Techniek Nederland voor het technisch beroepsonderwijs:

  1. Onderwijsinstellingen die opleiden voor beroepen waar tekorten op de arbeidsmarkt zijn, moeten kunnen rekenen op extra middelen. En de studenten ook.
  2. Mbo’ers in de techniek krijgen een bonus na het behalen van hun diploma.
  3. De overheid geeft werkgevers die investeren in zij-instromers extra financiële ondersteuning.
  4. Er komen flexibele, intensieve en toegankelijke opleidingen voor zij-instromers.
  5. Breng leren en innoveren bij elkaar. Daarmee sluiten opleidingen beter aan op de behoeften van het bedrijfsleven en wordt het onderwijs aantrekkelijker. Een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in publiek-private samenwerking maakt dit mogelijk.
  6. De overheid creëert een stimuleringsfonds voor het technisch beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo).
  7. Techniekstudenten aan het hoger onderwijs betalen geen collegegeld meer. Bij het aflossen van hun studiefinanciering betalen ze een lagere rente.
  8. Alle leerlingen op de basisschool maken kennis met techniek. Werkgevers in de techniek zoeken het onderwijs in de regio op en werken ermee samen. Werknemers in de techniek krijgen de mogelijkheid om hybride docent te worden, mee te doen aan projecten en leerlingen te begeleiden.
  9. De technische sector gaat zich méér richten op het werven van meisjes en vrouwen en van jongens én meisjes met een niet-westerse achtergrond.
  10. Hybride opleidingen krijgen in het voortgezet onderwijs meer ruimte. Denk aan de vak-havo, waar de leerlingen 80% theorievakken krijgen en 20% technische, beroepsgerichte vakken.

studentenarbeidstekorttechniek nederlandmonitor techniekpactict

Bedrijvenregister

Agenda

Wegwijs in de cao Metalektro

9 september 2022
09:30 - 17:00
Van der Valk Hotel Amersfoort A1

FME

Lees verder

Event: Engineering Event SAFETY

30 november 2022
8:45 - 16:00
1931

MYbusinessmedia

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses

en de nieuwste producten?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!


Registreer nu