Een project van:

Europese energieprestatie-eisen voor gebouwen (EPBD III) verhelderd

07.06.2022 | Nieuws Nicolien van Loon

Europese energieprestatie-eisen voor gebouwen (EPBD III) verhelderd

De energieprestatie-eisen van het Bouwbesluit waarin Europese energieprestatie-eisen voor gebouwen (EPBD III) per 10 maart 2020 zijn opgenomen bevatten onduidelijkheden. Daarom is hier een nieuw document, het rapport  'Eisen vanuit de EPBD III Richtlijnen voor technische bouwsystemen in bestaande en nieuwbouw woningen en kleine utiliteit' aan toegevoegd. Dit meldt Techniek Nederland op hun website.

Bij nieuwbouw en bij ingrijpende veranderingen aan gebouwen is het zaak dat deze en hun technische installaties voldoen aan de eisen. Het doel is om het (fossiele) energiegebruik in gebouwen te reduceren. Ook worden hier instrumenten geïntroduceerd die van belang zijn voor de energietransitie.  Techniek Nederland heeft hierover een werkdocument uitgegeven zodat installateurs hun klanten daarover kunnen informeren.

Het nieuwe rapport geeft onder meer toelichting op een aantal onduidelijkheden zoals:

  • het al dan niet toepassen van elektrische weerstandsverwarming, 
  • toepassing van CO2-sensoren voor de regeling van ventilatie, 
  • de beoordeling van technische bouwsystemen voor luchtverversing waarin de lucht ook wordt verwarmd of gekoeld 
  • en de temperatuurregeling per vertrek ('master-master' of 'master-slave').


Over dit laatste punt wordt in het rapport het volgende toegelicht;
“Voor het voldoen aan de eisen voor regeling per ruimte bij verwarming en koeling volstaat een ‘master-slave’-regeling om te voldoen aan de eisen. Dit staat los van de constatering dat met een ander type regeling een hoger comfortniveau en een lager energiegebruik mogelijk is. Opgemerkt wordt dat verschillende marktpartijen op privaatrechtelijke gronden wel strengere eisen stellen aan de regeling van verwarming en koeling”.

Met verschillende marktpartijen wordt bedoeld de privaatrechtelijke garantievoorwaarden van bijvoorbeeld Woningborg, SWK, etc. Daarin kan men een hoger kwaliteitsniveau eisen dan het wettelijke (Bouwbesluit).

Bouwbesluittechniek nederlandEPBD IIIenergieprestatie-eisenluchtverversingenergietransitie

Bedrijvenregister

Agenda

Training: SCIOS Scope 12 opleiding

Logo Omega Energietechniek
7 juni 2023 - 14 juni 2023
09:00 – 16:00 uur
Dronten

Omega Energietechniek

Lees verder

Event: Huis van Sarah

13 juni 2023
18:45 - 22:30
Innovatiecentrum

Wij Techniek

Lees verder

Event: Huis van Sarah

14 juni 2023
18:45 - 22:30
Innovatiecentrum

Wij Techniek

Lees verder

Seminar: DC on Tour IV: DC en vermogenselektronica

22 juni 2023
14:30 - 18:00

Stichting Gelijkspanning

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu