Een project van:

De plus- en minzijde van de batterij

09.01.2023 | Nieuws Niels van der Horst

De plus- en minzijde van de batterij

Netbeheerders stellen nieuw inpassingskader voor

Batterijen kunnen een onderdeel zijn van de oplossing en het voorkomen van netcongestie bij zowel afname- als terugleverschaarste. Ze kunnen aan de andere kant het elektriciteitsnet ook belasten en juist opstoppingen veroorzaken. Om dat laatste te voorkomen, wordt door netbeheerders een nieuw inpassingskader voorgesteld zodat batterijen gaan bijdragen aan de oplossing van de netcongestieproblematiek. Op het moment dat er veel zon en/of wind is, kunnen met het inzetten van batterijen overschotten van opwek worden opgeslagen voor de perioden met minder zon en/of wind, stelt Netbeheer Nederland.

Door de toenemende elektrificatie groeit de vraag naar transportcapaciteit en wordt deze vraag dynamischer. Dit is in veel gebieden een van de oorzaken van capaciteitschaarste op het elektriciteitsnet. Netbeheerders zijn druk bezig met de uitbreiding en verzwaring van het net en ook om het bestaande net beter te benutten, inclusief het minimaliseren van de maatschappelijke kosten.

Van min naar plus
Batterijen kunnen opladen tijdens opwekpieken en leveren bij een piek in de elektriciteitsvraag,  Door slim gebruik te maken van deze flexibiliteit worden extra transport- en aansluitmogelijkheden gecreëerd en kan schaarste op het net worden verkleind. Op dit moment moeten netbeheerders nog ruimte op het net vrij houden voor het volledig op- en ontladen van een batterij. “Zonder aanvullende afspraken kunnen batterijen dus transportschaarste veroorzaken. Dit achten de netbeheerders maatschappelijk niet verantwoord […]”, aldus Han Slootweg, Themaleider Slim- en Flexibel Elektriciteitssysteem bij Netbeheer Nederland.

Ruimte door inpassingskader
Netbeheer Nederland stelt een inpassingskader voor om het flink stijgende hoeveelheid aanvragen van batterij-exploitanten ruimte te kunnen bieden op het elektriciteitsnet. Kort samengevat willen netbeheerders in de toekomst werken vanuit drie verschillende uitgangssituaties: gebieden met genoeg capaciteit, beperkte capaciteit en gebieden waar al afname- en terugleverschaarste is.

Compensatie voor beperking
In gebieden met beperkte capaciteit en die met al aanwezige krapte moet de batterij netneutraal worden ingezet. Dat houdt in dat er geen tekorten door ontstaan of worden vergroot. Om batterij-initiatieven toch toegang tot het net te bieden in gebieden met schaarste, kunnen batterij-initiatiefnemers financieel gecompenseerd worden. In ruil daarvoor vraagt de netbeheerder om beperking van een batterij wanneer transportschaarste dreigt.

Directe bijdrage
Netbeheerders bieden met het inpassingskader batterij-initiatieven perspectief op locaties, voorwaarden en tarieven. Door de voorwaarden kunnen batterijen verder ook direct bijdragen aan congestiemanagement. Op basis van het nieuwe inpassingskader beginnen de netbeheerders daarom met het uitbrengen van offertes voor deze initiatieven.

Ruimte voor initiatieven
De hoeveelheid aanvragen van batterij-exploitanten is de afgelopen twaalf maanden exponentieel gegroeid naar inmiddels vele tientallen voor in totaal een capaciteit van ruim 20 GW. Dat is anderhalf keer de capaciteit van alle zonnepanelen in ons land. “De nieuwe afspraken geven initiatiefnemers van batterij-projecten en netbeheerders ruimte om samen te werken aan het oplossen en voorkomen van netcongestie. Hiermee kunnen batterijen actief bijdragen aan het energiesysteem zonder dat dit leidt tot extra druk op de schaarse netcapaciteit en langere wachtlijsten voor andere klanten,” aldus Han Slootweg.

batterijnetcongestieinpassingskaderelektriciteitsnetnetbeheer nederland

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Casambi cursus professional

Logo Casambi.nl
20 januari 2023 - 31 december 2023
ETC design center in Culemborg

Casambi.nl

Lees verder

Event: Techniek Nederland Ledenvergadering Beheer, Onderhoud en Inspectie

2 februari 2023

Techniek Nederland

Lees verder

Training: Repareren met alternatieve onderdelen

9 februari 2023
16:30 - 19:00
Buitenplaats Kameryck

Techniek Nederland & Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Lees verder

Seminar: Rendementsverbetering in de installatiebranche

28 februari 2023
13:00 - 19:00
Van der Valk Hotel Eindhoven

Techniek Nederland

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu