Een project van:

2023: komst Nationaal Reparateursregister

01.03.2023 | Nieuws Niels van der Horst

2023: komst Nationaal Reparateursregister


Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) werkt Techniek Nederland aan een ‘Nationaal Reparateursregister’ voor elektrische en elektronische apparatuur.

Dit register moet ertoe leiden dat geregistreerde reparatiebedrijven van fabrikanten toegang hebben tot servicedocumentatie, reparatiesoftware en onderdelen. Verder kunnen consumenten er vakbekwame reparatiebedrijven vinden en zo meer reparaties kunnen laten uitvoeren. Het is de bedoeling dat het register er dit jaar komt.

Nationaal Programma
Aanleiding voor het register is het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030. Dit programma is afgelopen vrijdag gepubliceerd door het kabinet. De doelstelling is een circulair Nederland in het jaar 2050, waarbij nauwelijks sprake is van afval en verspilling van grondstoffen. Productontwerpen zijn gericht op een langere levensduur, repareerbaarheid en hergebruik wanneer ze ‘op’ zijn. Duurzaam denken heeft de wegwerpmentaliteit vervangen. Het pad dat naar dit toekomstbeeld moet leiden, begint met een nieuwe set spelregels voor ondernemers. In 2050 moet Nederland qua productie, consumptie, werk en bouwen radicaal zijn veranderd.

Kwaliteit en vakmanschap
Het Nationaal Reparateursregister zal tot drie hoofdvoordelen leiden: het borgen van kwaliteit en vakmanschap, samenwerking binnen de keten en het zal meerwaarde in de markt bieden. Het borgen van kwaliteit en vakmanschap zal voortvloeien uit een gezamenlijke regie op kwaliteitseisen, waaronder het opstellen, bewaken en passend houden van de Ecodesign-eisen. Daarnaast zullen geregistreerde bedrijven moeten voldoen aan de wet- en regelgeving. Verder geeft de strategische samenwerking met de rijksoverheid vertrouwen en zichtbaarheid. Tot slot kan de markt vóóroplopen bij de huidige (en toekomstige) wensen vanuit de politiek.

Ketensamenwerking
Wanneer ETD, CE reparatiebedrijven en fabrikanten en producenten beter gaan samenwerken binnen de keten, zal het vertrouwen van consumenten toenemen. De Consumentenbond is dan ook - net als het ministerie van I en W - enthousiast over het reparatieregister.

Meerwaarde in de markt
Door samenwerking kan merkwaarde worden uitgebouwd of versterkt. Het gezamenlijk uitdragen van goede kwaliteit en vakmanschap vormt de basis naar stakeholders toe. Verder kan gewerkt worden aan een verdere verbetering van de positionering van de gehele CE-reparatiesector door merk-vakmensen en professionele(re) bedrijven. Door de hoge kwaliteitseisen onderscheiden geregistreerde reparateurs zich door hun kwaliteitsniveau en vakmanschap. Een en ander kan verder worden ondersteund door het voeren van een gezamenlijke communicatie.

nationaal reparateursregisternationaal programma circulaire economie

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Bewust Veilig Dag 2023

29 maart 2023
09:00 - 17:00

Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland

Lees verder

Training: NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning

5 april 2023
09:30 - 16:30

NEN

Lees verder

Event: Wij Techniek Ontmoetingsdagen

12 april 2023
08:45 - 15:00

Wij Techniek

Lees verder

Training: NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)

9 mei 2023
09:30 - 16:30

NEN

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu