Training: Elektrotechniek voor Werktuigkundigen II 2023-2024

De cursus verschaft werktuigkundigen binnen de installatietechniek inzicht in E-installaties door gevoel te kweken voor begrippen en vuistregels. 

Basisopleiding elektrotechnische installaties
De rol van de medewerkers in de installatietechniek verandert waarbij de raakvlakken met de elektrotechnische installaties groeien. Dit geldt ook voor de medewerker opgeleid binnen het domein W-installaties. De afstemming van deze raakvlakken is van belang voor een goed eindresultaat van het project. Ook opereert hij of zij steeds meer binnen multidisciplinaire teams. Dit vraagt om brede kennis van verschillende technische disciplines.

Leerdoel / resultaat
De cursus ‘E voor W’ verschaft werktuigkundigen binnen de installatietechniek inzicht in E-installaties door gevoel te kweken voor begrippen en vuistregels. Na afloop kun je:

  • met bredere kennis en meer begrip deelnemen aan bouwteams of multidisciplinaire projectteams;
  • uitgangspunten (normen en richtlijnen) voor E-installaties benoemen;
  • basisberekeningen uitvoeren t.a.v. elektriciteit;
  • E-voorzieningen in gebouwen benoemen;
  • elektrische schema’s lezen;
  • inzicht krijgen in de belasting en vervuiling van het elektriciteitsnet;
  • de onderdelen van de brandmeldinstallatie beschrijven en een oordeel vormen over de projectering van de brandmeldinstallatie;
  • een verlichtingplan van een gebouw beoordelen.

Voor wie?
Werktuigkundig geschoolde medewerkers; ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers, teamleiders of contractmanagers werkzaam bij een installatiebedrijf, adviesbureau, opdrachtgever, leverancier of overheid.
De cursus is ook uitstekend geschikt voor bijv. gebouwbeheerders, architecten of medewerkers van leveranciers die meer willen weten van de elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving.

Vooropleiding
Minimaal een succesvol afgeronde mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring.

 

12 maart 2024
09:00 - 17:00
TVVL
TVVL Woerden
€ 3.395 (6 lesdagen)

Meer evenementen

Opkomende events