Een project van:

Zorgen over uitvoerbaarheid ambitieus klimaatpakket

13.05.2023 | Nieuws Niels van der Horst

Zorgen over uitvoerbaarheid ambitieus klimaatpakket


Jongstleden 26 april heeft minister Jetten de voorjaarsbesluitvorming Klimaat gepresenteerd, meldt Netbeheer Nederland. Het gaat om een serie maatregelen waarmee de regering de aangescherpte klimaatdoelen van 2030 denkt te kunnen halen. Netbeheer Nederland is positief over de maatregelen en de heldere koersbepaling naar 2030. Zo wordt de aandacht gewaardeerd voor het integrale karakter van ons toekomstige energiesysteem en ook de rol van duurzame gassen daarin. Daarnaast moet met nadruk worden gesteld dat de uitvoerbaarheid van het plannenpakket nogal onder druk staat.

In de voorjaarsbesluitvorming staat de aankondiging om het elektriciteitssysteem versneld in 2035 CO2 vrij te maken. Het op tijd klaar maken van de infrastructuur ten behoeve van de verduurzaming van alle sectoren komt hierdoor nog meer onder druk. Minister Jetten constateert dat er vertragende en beperkende factoren zijn. Zo is het de vraag of de energie-infrastructuur berekend is op de grote elektriciteitsvraag en ook het grote aanbod ervan.

Aanvullend pakket maatregelen
Het is ook niet zeker of de wet- en regelgeving op tijd gereed is voor de versnelde omschakeling van een fossiel naar een volledig duurzaam energiesysteem. Zullen er genoeg vakmensen zijn om de toekomstige infrastructuur te bouwen en te onderhouden? Netbeheer Nederland ziet hierom graag extra aandacht voor die vraagstukken, plus een aanvullend en ondersteunend maatregelenpakket. Alleen het opnoemen van lopende trajecten voldoet daarbij niet.

Enorme investeringen
In de komende tien jaar moet evenveel elektriciteitsinfrastructuur gebouwd worden als in de afgelopen zes decennia. Hierom investeren netbeheerders elk jaar flink meer in het uitbreiden van ons elektriciteitsnet. Op hetzelfde moment zijn vele duizenden vacatures nog steeds niet ingevuld door vakmensen die al het werk moeten verzetten. Bovendien hangt de onzekerheid rond het stikstofbeleid boven vele projecten. De netbeheerders pleiten daarom voor extra maatregelen met daarin harde beslissingen en sturende keuzes om de benodigde infrastructuur zo snel mogelijk te kunnen bouwen.

Integraal en radicaal ingrijpen
Bij dat aanvullende maatregelenpakket gaat het om welke energiedrager waar komt en wat de betekenis daarvan is voor de speerpunten bij het versneld bouwen van een compleet duurzaam energiesysteem. Ook handelt het om een allesomvattende agenda voor wet- en regelgeving die gericht is op de versnelde uitvoering, financiering en het flexibele slimme gebruik van het toekomstige energiesysteem gerichte integrale agenda. Tot slot gaat het om een diep ingrijpend plan om het structurele tekort in de hele sector aan vakkundige en technisch geschoolde mensen op te lossen.

voorjaarsbesluitvorming klimaatenergiesysteemenergietransitieelektriciteitsinfrastructuurpersoneelstekort

Bedrijvenregister

Agenda

Training: SCIOS Scope 12 opleiding

Logo Omega Energietechniek
7 juni 2023 - 14 juni 2023
09:00 – 16:00 uur
Dronten

Omega Energietechniek

Lees verder

Event: Huis van Sarah

13 juni 2023
18:45 - 22:30
Innovatiecentrum

Wij Techniek

Lees verder

Event: Huis van Sarah

14 juni 2023
18:45 - 22:30
Innovatiecentrum

Wij Techniek

Lees verder

Seminar: DC on Tour IV: DC en vermogenselektronica

22 juni 2023
14:30 - 18:00

Stichting Gelijkspanning

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu