Een project van:

Technisch mbo krijgt impuls

02.11.2022 | Nieuws Niels van der Horst

Technisch mbo krijgt impuls

Het technisch mbo kan de komende 5 jaar een investering van €4,4 miljard van de overheid tegemoet zien, zo meldt de Rijksoverheid.

Speerpunten
Voor minister van Onderwijs Dijkgraaf staan drie zaken centraal: het bevorderen van gelijke kansen voor mbo-studenten, verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs mede door onderzoek en vernieuwing. Medio november wordt hiertoe de zogeheten mbo-werkagenda voor 2022-2027 ondertekend. Dijkgraaf doet dat samen met studenten, opleiders, gemeenten en bedrijfsleven.

Sleutelrol
Bij belangrijke maatschappelijke opdrachten zoals binnen de energietransitie, de woningmarkt en de zorg ziet het ministerie een sleutelrol weggelegd voor de 500.000 mbo-studenten. De vraag naar vakmensen zal de komende jaren onverminderd groot blijven.

Onder druk
Niettemin heeft het mbo en vmbo in de installatietechniek het al jaren moeilijk. Er komen niet genoeg leerlingen bij, het aantal dat uitstroomt is groot, goede docenten zijn schaars en de leslokalen zijn vaak onvoldoende uitgerust. Door eerdere sluitingen van opleidingsplekken moeten welwillende studenten soms ver reizen. Het (v)mbo heeft nooit dezelfde focus gehad als het algemeen vormend, hoger beroeps- en universitair onderwijs. De minister kondigde daarom aan dat mbo’ers dezelfde studentenvoordelen moeten krijgen, inclusief meer begeleiding en ruimte.

Kwaliteit
Aanbod en kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs moeten verbeteren, zo stelt Dijkgraaf: “Het mbo is een prachtige vorm van onderwijs en door de hechte combinatie van onderwijs en bedrijfsleven uniek in de wereld.” Hij ziet het als taak om ervoor te zorgen dat werken in het mbo “[…]aantrekkelijk is en blijft.”

Drempels
Doorstromers komen soms onnodige drempels tegen. Er is 50 miljoen euro beschikbaar gesteld om de programma’s van het vmbo, mbo en hbo naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Het zwaartepunt ligt daarbij op zogenaamde tekortsectoren als zorg en techniek.

Stagemogelijkheden
Tijdens de jaren van de werkagenda (2022-2027) komt 30 miljoen euro vrij om binnen het bedrijfsleven genoeg plekken met voldoende begeleiding te realiseren. Voor het bedrijfsleven is dit een investering in de toekomst, waarbij een passende stagevergoeding hoort.

Regionale behoeftes
33 miljoen euro extra per jaar zal worden ingezet voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Mbo-instellingen bekijken samen met bedrijven de regionale behoeftes. Voorbeelden daarvan zijn de combinaties zorg en techniek in Amsterdam en energie en techniek in Groningen. Extra aandacht gaat uit naar de transitieopgaven van ons land en de combinatie van werken en leren. Een opleidingsaanbod dichtbij huis is voor vele studenten belangrijk. Om dat te bewerkstelligen trekt het kabinet 30 miljoen euro uit voor de periode 2024-2027.

Bij- en omscholing
Eén van de doelen van de impuls is dat de mbo-student na afronding van een studie door kan groeien richting hbo en universiteit. Het mbo moet uitgroeien tot een belangrijk bij- en omscholingsinstituut. Zo zijn afgelopen studiejaar 1600 studenten met een wo- en/of hbo-diploma begonnen aan een mbo-opleiding.

Basisvaardigheden
Als onderdeel van het bestaande Masterplan Basisvaardigheden wil het kabinet structureel 2 miljoen euro uittrekken voor de basisvaardigheden Nederlands, rekenen en burgerschap. De kwalificatie-eisen voor burgerschapsonderwijs worden opnieuw vastgesteld ten behoeve van duidelijkheid over de inhoud en de kwaliteitseisen. Om in dit verband te investeren in docenten en teamleren wordt vanaf 2023 structureel 30 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Loopbaanontwikkeling en werkdruk
Het belang van docenten vereist aantrekkelijk werkgeverschap en loopbaanperspectief van onderwijsinstellingen. Specifiek voor dit doel wordt een budget van 142 miljoen euro per jaar vastgelegd. Elke school maakt een plan voor instroom, doorstroom, behoud van personeel en werkdruk. Voor excellent docentschap komt een Comenius-programma en een premie wordt ingesteld voor onderwijsteams die een buitengewone prestatie leveren. Hiervoor is de komende vijf jaar in totaal 22 miljoen euro uitgetrokken.

Gezamenlijke inspanning
Vertegenwoordigers van studenten, docenten, gemeenten en bedrijfsleven stellen samen met de overheid de mbo-werkagenda op. De voortgang ervan zal gemonitord worden via meetbare indicatoren. Voor deze uitvoering en monitoring van de werkagenda is in totaal 13 miljoen euro beschikbaar gemaakt.

mbotechniekonderwijsministerie van onderwijsminister van onderwijsmbo-werkagenda

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Amsterdam Light Festival

1 december 2022 - 22 januari 2023
17:00 - 23:00
Amsterdam

Amsterdam Light Festival

Lees verder

Training: Kennissessie Lichthinder

19 januari 2023
09:30 - 17:00
NSVV kantoor

NSVV

Lees verder

Event: Techniek Nederland Ledenvergadering Beheer, Onderhoud en Inspectie

2 februari 2023

Techniek Nederland

Lees verder

Event: Solar Solutions International

Logo Solar Solutions International
14 maart 2023 - 16 maart 2023
10:00 - 17:00
Expo Greater Amsterdam

Solar Solutions International

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu