Een project van:

Prioriteiten investeringen energienetwerk besproken

05.05.2023 | Nieuws Niels van der Horst

Prioriteiten investeringen energienetwerk besproken


Kortgeleden hebben netbeheerders, gedeputeerden, wethouders en minister Jetten (Klimaat en Energie), stilgestaan bij het opleveren van de provinciaal Meerjarenprogramma’s Infrastructuur en Klimaat (pMIEK) door de provincies. De gesprekspartners hebben het gehad over het belang van deze eerste stap van het gezamenlijk prioriteiten aanbrengen ten aanzien van de investeringen in ons energienetwerk. Ook waren de wijze van samenwerken en de te maken keuzes onderwerp van gesprek, laat Netbeheer Nederland weten.

In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Ons land heeft daarvoor ambitieuze doelen gesteld voor bijvoorbeeld wonen en de economische ontwikkeling. Dat vereist een zeer snelle en ingrijpende verandering van ons energiesysteem: een afname in fossiele gassen, de overstap naar duurzame gassen, een toename in elektriciteit, ook in opslag, enzovoort.

Voorrang belangrijke projecten
Dit alles vraagt een nieuwe manier van samenwerking met gezamenlijke keuzes in het bouwen van dit nieuwe energiesysteem met oog voor de lange termijn. Essentiële energie-infrastructuurprojecten die een grote maatschappelijke impact hebben, dienen daarbij voorrang te krijgen. De provincies hebben hiertoe samen met gemeenten en netbeheerders de afgelopen tijd een eerste stap gezet met de ontwikkeling van het pMIEK.

Investeringsplannen en beleid
In het pMIEK werken netbeheerders, provincies en gemeentes samen om de ruimtelijke ordening en het energiesysteem bij elkaar te brengen. In het pMIEK staan ruim 100 projecten die voor de uitbreiding van de energie-infrastructuur het belangrijkst zijn in een provincie. Ook staat er hoe die keuzes in investeringsplannen van netbeheerders en in het (ruimtelijk) beleid van gemeenten en provincies worden opgenomen.

Korte én lange termijn
Het pMIEK geeft netbeheerders betere onderbouwingen voor hun investeringen. Ze zijn niet alleen gericht op het oplossen van de problematiek rond netcongestie op de kortere termijn op basis van concrete ontwikkelingen en klantaanvragen. Ze zijn ook gericht op de langere termijn waarbij projecten worden geïdentificeerd met het oog op het gewenste toekomstige energiesysteem. Verder helpen ze gemeenten en provincies bij bestuurlijke keuzes en het daaropvolgende proces van vergunningen als het gaat om welke projecten het best als eerste kunnen worden uitgevoerd en welke in een later stadium. Daardoor wordt het duidelijker en concreter wat er tot 2030 en daarna wel en niet kan worden gerealiseerd.

nMIEK
In de pMIEKs staan de energie-infrastructuurprojecten die van regionaal belang en nodig zijn om de ontwikkeling voor iedere sector mogelijk te maken. Voorbeelden daarvan zijn de woningbouw, mobiliteit, duurzame opwek of de verduurzaming van bedrijventerreinen. Grote energie-infrastructuurprojecten op nationale schaal staan in het nationale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (nMIEK). Dan gaat het om het aansluiten van windparken op zee en grote netuitbreidingen ten bate van het verduurzamen van de industrie.

Concrete afspraken
De netbeheerders waarderen het dat er gezamenlijk naar de prioritering van belangrijke maatschappelijke projecten wordt gekeken. Hierdoor kan er voor gezorgd worden dat de investeringen in het net zo efficiënt mogelijk worden gedaan. Nu is het aan alle betrokken partijen om tot concrete afspraken te komen. Afspraken over zowel hoe het pMIEK van alle provincies in de investeringsplannen van de netbeheerders opgenomen kan worden, als de wijze waarop overheden kunnen ondersteunen om tot de juiste randvoorwaarden voor realisering te komen. Elke provincie zal het pMIEK voor de zomer bepalen. Netbeheerders nemen vervolgens de gewenste prioritering uit deze pMIEKs mee in het investeringsplan van 2024.

pmieknmiekenergienetwerkenergiesysteemnetcongestie

Bedrijvenregister

Agenda

Training: SCIOS Scope 12 opleiding

Logo Omega Energietechniek
7 juni 2023 - 14 juni 2023
09:00 – 16:00 uur
Dronten

Omega Energietechniek

Lees verder

Event: Huis van Sarah

13 juni 2023
18:45 - 22:30
Innovatiecentrum

Wij Techniek

Lees verder

Event: Huis van Sarah

14 juni 2023
18:45 - 22:30
Innovatiecentrum

Wij Techniek

Lees verder

Seminar: DC on Tour IV: DC en vermogenselektronica

22 juni 2023
14:30 - 18:00

Stichting Gelijkspanning

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu