Een project van:

Prioriteit voor psychische en fysieke overbelasting

05.01.2023 | Nieuws Niels van der Horst

Prioriteit voor psychische en fysieke overbelasting


Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zowel het jaarplan als het Meerjarenplan 2023-2026 van de Arbeidsinspectie bekendgemaakt. Hierin staan welke arbeidsrisico’s de komende als prioriteit worden gezien. Opnieuw gaat veel aandacht uit naar de psychische en fysieke (over)belasting van werk, luidde het nieuws op RendementOnline eind vorig jaar.

De programma’s zijn net als voor de periode 2019-2022 weer gericht op de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), wat gaat over vormen van werkdruk en ongewenst gedrag. Daarnaast blijven blootstelling aan gevaarlijke stoffen en arbeidsuitbuiting tot de hoofdpunten behoren. Ten opzichte van het vorige meerjarenplan ligt bij het hoofdrisico ‘arbeidspatronen’ het accent op het subrisico ‘nachtarbeid’. Dat komt omdat nachtarbeid vaker voorkomt en er ook meer en meer bekend wordt over de negatieve gevolgen ervan voor de gezondheid.

Algoritmen en AI
In de context van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen gaat ook veel aandacht naar arbeidsrisico’s. De verwachting is dat tijd- en plaatsonafankelijk werken, zoals thuis en hybride werken, zal toenemen. Die ontwikkeling heeft gevolgen voor de organisatie en het werk en zou kunnen leiden tot een hogere werkdruk en fysieke overbelasting. In toenemende mate zullen werknemers te maken krijgen met een digitalisering van hun werk door kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmen in arbeidsprocessen. In sommige sectoren zal robotisering vaker worden toegepast wat eveneens nieuwe risico’s op de werkvloer met zich mee brengt.

Aanpak keten
De Arbeidsinspectie gaat ook meer ketengericht werken in plaats van te focussen op specifieke risicosectoren. Dat houdt in dat wordt gekeken naar die sectoren waar een stapeling van risico's voorkomt, bijvoorbeeld in de 24-uursbezorging en agri-food. Handhaven gaat effectiever wanneer ook andere partijen in de keten aan worden gesproken. De Arbeidsinspectie kijkt dan wat de rol is van het uitzendbureau of de opdrachtgever bij de aanpak van de risico's. Zowel het jaarplan 2023 als het Meerjarenplan 2023-2026 is te downloaden van rijksoverheid.nl.

arbeidsinspectiejaarplanmeerjarenplanmeerjarenplan 2023-2026jaarplan 2023psa

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Casambi cursus professional

Logo Casambi.nl
20 januari 2023 - 31 december 2023
ETC design center in Culemborg

Casambi.nl

Lees verder

Event: Techniek Nederland Ledenvergadering Beheer, Onderhoud en Inspectie

2 februari 2023

Techniek Nederland

Lees verder

Training: Repareren met alternatieve onderdelen

9 februari 2023
16:30 - 19:00
Buitenplaats Kameryck

Techniek Nederland & Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Lees verder

Seminar: Rendementsverbetering in de installatiebranche

28 februari 2023
13:00 - 19:00
Van der Valk Hotel Eindhoven

Techniek Nederland

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu