Primeur: Bredase tunnel elektrisch en emissieloos geboord

19.09.2023 Niels van der Horst

Primeur: Bredase tunnel elektrisch en emissieloos geboord

Een elektrisch gestuurde boorinstallatie van 235 ton kan volledig gevoed met duurzame elektriciteit en zonder stikstof- of CO2-uitstoot, ondergronds een tunnel boren voor de aanleg van een hoogspanningskabel, meldt TenneT. Eerder deze maand is netbeheerder TenneT met aannemer Van Gelder in Breda begonnen met de eerste boringen.

Doel is het zetten van een nieuwe stap richting volledig emissieloos bouwen. “Deze installatie is uniek in Nederland en de kennis die we opdoen met deze proef delen we met branchegenoten en partners in de keten”, stelt algemeen directeur bij Van Gelder, Henri van der Kamp. 'Verduurzamen kan alleen als we dat in de keten oppakken. Aannemers investeren in kostbaar materieel. Dat vereist opdrachtgevers die kiezen voor een duurzame aanpak. Evengoed zijn onze leveranciers onmisbaar; partners die samen met ons tot oplossingen komen, zoals deze boorinstallatie. We hebben elkaar allemaal hard nodig.”

Opschalen
Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten was present bij de start van de boring: 'Het is cruciaal voor de energietransitie dat we het elektriciteitsnet op hoog tempo blijven uitbreiden. Deze uitbreidingen zijn niet alleen nodig om de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame elektriciteit te kunnen blijven maken, maar helpen als ze eenmaal gebouwd zijn ook om de stikstofuitstoot juist te verlagen. Met dit proefproject komt een oplossing voor de stikstofbeperkingen bij de uitbreiding van energie-infrastructuur een grote stap dichterbij. We maken de komende tijd afspraken met netbeheerders, betrokken bedrijven en medeoverheden over de verdere opschaling van emissieloos bouwen.'

Uniek
Het is de eerste boorinstallatie van deze grootte in Nederland die geheel emissieloos en elektrisch werkt. Daarbij is het de eerste keer dat alle benodigde elektriciteit duurzaam werd opgewekt. Het verbruik van de boorinstallatie op een werkdag loopt tot 4 megawattuur. De stroom wordt aangeleverd door zes accupakketten, die geregeld worden verwisseld en opnieuw opgeladen met groene energie van onder andere de zonnepanelen op de loods van de leverancier.

Te lage actieradius
De actieradius van elektrische vrachtwagens is niet voldoende voor het transport van de accupakketten tussen de werk- en laadlocatie. Daarom worden ze voorlopig met HVO-diesels (met Euro 6) gebracht. Dat is het schoonste type verkrijgbare dieselvrachtwagen. Ter plekke werkt de boor verder zonder emissie.

Breda
De boring van begin september is 795 meter lang en duurde enkele dagen om te voltooien. Het werk is een onderdeel van het project waarvoor TenneT twee al bestaande bovengrondse 150 kV-verbindingen, lopend door de wijken Wisselaar en Haagse Beemden, voor een deel ondergronds legt. Het betreft de lijn Breda-Prinsenbeek, die een lengte heeft van 2,3 kilometer en om de lijn Breda-Geertruidenberg die 1,3 kilometer lang is.