Een project van:

'Peak shaving' door intelligent batterijsysteem

22.03.2023 | Nieuws Niels van der Horst


Eerder deze maand werd bij de energiecentrale van Eneco in Utrecht een zogeheten Mega Cube in werking gesteld. Dat is een intelligent batterijsysteem dat door een realtime koppeling met duurzame energiebronnen de inzet van groene energie stimuleert.

Verder draagt het systeem bij aan een afname in gasverbruik van Eneco’s elektriciteitscentrale. Het batterijsysteem van iwell heeft een vermogen van 7MW en een capaciteit van 14MWh.

Balans op het net
Bij de realisatie van de Mega Cubes levert iwell de hardware en software die het batterijsysteem sturen en monitoren en is het bedrijf ook projectontwikkelaar. Met de batterij kan Eneco vanaf nu de opgeslagen stroom inzetten om de in- en uitgaande energie op het elektriciteitsnet te balanceren. Zo kan de centrale een piek in de vraag opvangen door eerst de duurzaam opgewekte energie te leveren en de productiecapaciteit van de centrale stapsgewijs op te voeren. Dat leidt tot een afname in gasverbruik.

Nederlandse groene stroom
Door het inzetten van het FlexiDao monitoring systeem wordt daadwerkelijk groene stroom gebruikt van zon- en windparken uit Nederland. Op het Eneco-terrein is de Mega Cube opgesplitst in zes losse containers, die voorzien zijn van drie transformatoren. Met het gebruik van dit grote batterijsysteem zorgt iwell voor een energienet dat minder afhankelijk is van gas. Het systeem bespaart ieder jaar 2,6 kiloton CO2, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van meer dan 2.600 huishoudens. Tijdens de hele levensduur van de batterij wordt iets minder dan 40 kiloton CO2 bespaard.

Optimalisering energiestromen
Binnen gebouwen worden alle energiestromen geoptimaliseerd, vindt peak shaving plaats en worden continu afwijkingen in de 50Hz frequentie gecorrigeerd. Deze korte, kleine afwijkingen komen geregeld voor in deze frequentie en kunnen bij gevoelige machines en apparatuur voor storingen (in productie) zorgen. Via ultrasnelle correcties door het batterij­systeem wordt voorkomen dat een geheel machinepark weer opnieuw moet worden opgestart. Waar de reguliere Cubes voor oplossingen zorgen voor bedrijfsterreinen en wooncomplexen, bieden Mega Cubes oplossingen voor de ‘snelwegen’ van het elektriciteitsnet.

Geen grotere netaansluiting
De fluctuerende energieprijzen zorgen voor een forse versnelling van de energietransitie. Vastgoedeigenaren en bedrijven investeren massaal in zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen. Ze elektrificeren hun wagenpark versneld en maken de overstap van gas naar stroom. Via een slim batterijsysteem kan deze groep de eigen duurzaam opgewekte stroom zelf optimaal benutten en is het niet nodig om hun netaansluiting te verhogen. Naast een kostenbesparing, voorkomt dat geregeld ook onnodige en/of tijdrovende aanvragen voor de vergroting van de netaansluiting. Met de huidige netcongestie is dat laatste overigens vaak onmogelijk.

intelligent batterijsysteempeak shaving

Bedrijvenregister

Agenda

Training: SCIOS Scope 12 opleiding

Logo Omega Energietechniek
7 juni 2023 - 14 juni 2023
09:00 – 16:00 uur
Dronten

Omega Energietechniek

Lees verder

Event: Huis van Sarah

13 juni 2023
18:45 - 22:30
Innovatiecentrum

Wij Techniek

Lees verder

Event: Huis van Sarah

14 juni 2023
18:45 - 22:30
Innovatiecentrum

Wij Techniek

Lees verder

Seminar: DC on Tour IV: DC en vermogenselektronica

22 juni 2023
14:30 - 18:00

Stichting Gelijkspanning

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu