Nieuwe richtlijn Tunnelverlichting 2023 beschikbaar

20.09.2023 Niels van der Horst

Nieuwe richtlijn Tunnelverlichting 2023 beschikbaar

De laatste jaren is de ontwikkeling van ledverlichting in een stroomversnelling geraakt. Het is een algemene trend dat conventionele armaturen en lichtbronnen voor bijvoorbeeld natriumverlichting niet langer verkrijgbaar zijn en/of niet meer in ontwikkeling zijn of in nieuwe projecten worden toegepast. Onderzoek naar ledverlichting is daardoor nog belangrijker geworden.

De duurzaamheidsambities, die de afgelopen jaren mede als gevolg van initiatieven vanuit het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) groter zijn geworden, hebben bij het consortium De Groene Boog geleid tot een onderzoeksprogramma. Gebaseerd op waarnemingen en metingen tijdens meerdere rijproeven is led-tunnelverlichting in de praktijk beoordeeld. De opgedane inzichten zijn verwerkt in de nieuwe richtlijn 2023.

De Richtlijn voor tunnelverlichting is hier te bestellen.