Een project van:

Netcongestie nekt klimaatdoelen

08.11.2021 | Actueel Nicolien van Loon

Netcongestie nekt klimaatdoelen

Volgens nieuw internationaal onderzoek zullen diverse Europese landen hun klimaatdoelen waarschijnlijk niet gaan halen, bericht Installatietotaal. Ze zouden nog niet klaar zijn voor de daarvoor benodigde grootschalige energietransitie. Hoewel ons land op papier heel geschikt lijkt om die overstap te maken, loopt Nederland in de praktijk tegen grootschalige problemen als netcongestie aan.

De energietransitie gaat op veel plaatsen niet zo snel als zou moeten. Dit komt naar voren in de recent gelanceerde Energy Transition Readiness Index 2021 (ETRI 2021). In  het rapport worden de vorderingen van 12 Europese landen n op het gebied van hernieuwbare energie en de haalbaarheid van de door hen gestelde klimaatdoelen voor 2030 bestudeerd. Het door powermanagementbedrijf Eaton gesponsoorde onderzoek is uitgevoerd door de Britse organisatie voor Renewable Energy and Clean Technology (REA).

In het rapport wordt getoond welke stappen de verschillende Europese landen al hebben gezet en wat er in de toekomst nog moet gebeuren. De onderzochte landen: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. De haalbaarheid van hun klimaatdoelen hangt niet alleen af van de beschikbare hernieuwbare energie, maar ook van publieke en private investeringen in duurzaamheid (bijvoorbeeld op het gebied van energieopslag en een oplaadinfrastructuur voor elektrisch vervoer) en de staat van het elektriciteitsnet.

In Nederland is vooral dat laatste is een heikel punt. Nederland scoort in het rapport qua bereidheid, investeringsmogelijkheden en beschikbare bronnen een 4 scoort op een schaal van 5. Toch lijkt een grootschalige energietransitie nog ver weg. Het toenemend gebruik van hernieuwbare energiebronnen zorgt voor een overbelasting van het energienet. Op piekmomenten wordt er teveel stroom opgewekt die niet over het net vervoerd kan worden en op andere momenten is de vraag groter dan het net aankan. Netbeheerders moeten hierdoor in sommige regio's een aansluitstop afkondigen. Op sommige plekken worden nieuwbouwprojecten stopgezet omdat de huizen simpelweg niet op het net aangesloten kunnen worden.

“Dit rapport is geen ranglijst, maar een poging inzichtelijk te maken wat voor welke landen wel werkt en waarom, zodat die lessen gedeeld kunnen worden,” benadrukt Dr. Nina Skorupska, CEO van de Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA). “Diverse landen als Denemarken, Finland, Ierland, Noorwegen en Zweden maken enorm grote stappen waar het de energietransitie betreft en blijken zeer wendbaar te zijn als gaat over hun energiemarkt. Andere belangrijke economieën in Europa, bijvoorbeeld die van Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, hebben veel meer moeite de ontwikkelingen bij te benen. We roepen Europese overheden op goed te kijken naar de benodigde markthervormingen.”

“Dit rapport laat zien dat Nederland goede stappen zet om de opwekking van energie CO2-neutraal te maken en dat de overheid ambitieuze plannen heeft om de klimaatdoelstellingen te halen,” geeft Arno Leijen, account manager Buildings as a Grid bij Eaton aan. “Maar als daarbij niet gekeken wordt naar de gevolgen voor het elektriciteitsnet, worden deze doelen niet gehaald.”

“Er is geen 'snelle' oplossingen voor dit probleem, maar er zijn wel zaken die direct opgepakt kunnen worden om de netcongestie aan te pakken,” aldus Matty Hummelink, general manager Benelux bij Eaton. “Eén van die zaken is het bevorderen van energieopslag op locatie, of dat nu in een openbaar gebouw of de eigen woning is. We moeten ons niet alleen focussen op hernieuwbare energie en hoe die gewonnen moet worden, maar ook op de gevolgen voor het energienet en hoe we die op korte termijn kunnen ondervangen. Alleen dan kunnen we met recht zeggen klaar te zijn voor de energietransitie.”

netcongestienederlandklimaatdoelenklimaatdoelstellingeatonETRI

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Specialisatiecursus Verlichting , KU Leuven

Logo Groen Licht Vlaanderen
6 september 2021 - 20 juni 2022
13.30u - 19.00u
Gent

Groen Licht Vlaanderen

Lees verder

Training: NSVV Verlichtings Collegetour 2021-2022 live/online met Prof. Ir. Wout van Bommel

Logo NSVV
29 november 2021 - 7 februari 2022
19:00 - 21:15
Postillion Hotel Bunnik

NSVV

Lees verder

Webinar: Monteurswebinar Verbindingen in de koudetechniek

8 december 2021
15:30 - 17:00
online

Techniek Nederland

Lees verder

Event: Online Kennismiddag Power Quality

13 december 2021
13:30 -17:00
online

Installatiejournaal

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses

en de nieuwste producten?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!


Registreer nu