NEN vraagt commentaar op ‘Veilig werken aan EV’

04.09.2023 Niels van der Horst

NEN vraagt commentaar op ‘Veilig werken aan EV’

NEN heeft het ontwerp van de NEN 9140 ‘Veilig werken aan e-voertuigen’ gepubliceerd. Eenieder die met EV werkt, kan tot 15 november 2023 online haar of zijn commentaar op dit normontwerp insturen.

EV ontwikkelt zich de laatste jaren erg snel. Hierom is besloten NEN 9140:2019 NL te herzien. Die norm is een afgeleide van NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’ maar focust vooral op het voorkomen van elektrotechnische gevaren bij het werken aan EV in de praktijk.

Wegnemen gevaren
NEN 9140 stelt specifieke eisen aan het veilig kunnen werken met elektrisch aangedreven voertuigen door het weghalen van de elektrische gevaren en de veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde EV en elektrisch gevaarlijke onderdelen ervan.

Specifieke risico's
Naast de gevaren die EV deelt met niet-elektrisch aangedreven voertuigen, kent EV enkele specifieke gevaren die voortkomen uit, de flinke hoeveelheid elektrische energie die is opgeslagen in de batterijpakketten, de hogere elektrische spanningen die aanwezig zijn en gevaarlijk zijn bij aanraking en mogelijk spontane en daardoor onverwachte bewegingen van het voertuig.

Uitgangspunt
NEN 9140 biedt invulling aan een verantwoord veiligheidsniveau, wanneer gewerkt wordt aan EV. Daarbij is de Arbowet als leidraad en uitgangspunt genomen. De norm heeft geen betrekking op gevaren die ook zijn verbonden aan werken aan niet-elektrisch aangedreven voertuigen.

Veiligheid borgen
De NEN 9140 is afgeleid van de NEN 3140 die in net algemeen wordt gebruikt ter invulling aan artikel 3.4 en 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin staat onder meer dat de werkgever moet borgen dat personeel de betreffende e-voertuigen veilig moet kunnen gebruiken en bedienen en dat het werk aan de e-voertuigen veilig moet worden uitgevoerd.

Lees hier het ontwerp.