Een project van:

Meersporenbeleid in actieplan voor netcongestie

06.01.2023 | Nieuws Niels van der Horst

Meersporenbeleid in actieplan voor netcongestie


Onder leiding van speciaal coördinator Ben Voorhorst presenteerden landelijke en regionale overheden, netbeheerders, marktpartijen en ACM eind vorig jaar het Landelijke Actieprogramma Netcongestie. Netbeheer Nederland geeft aan dat meer ruimte op het stroomnet moet ontstaan. Dat kan door een versnelde verzwaring van het elektriciteitsnet, door slimmer gebruik van het stroomnet met nieuwe regelgeving te bevorderen en door aan te sporen tot flexibeler energieverbruik.

De lessen van de regionale aanpak van het volle stroomnet in onder andere Noord-Brabant, Limburg en de regio Amsterdam zijn bij de samenstelling gebruikt. Via het actieplan willen genoemde partijen de problematiek van het volle stroomnet op allerlei fronten zoveel mogelijk voorkomen en beperken.

Zware inspanningen
De netbeheerders investeren al jaarlijks zo’n 3.9 miljard euro en werken de komende 10 jaar in totaal met zo’n 20.000 mensen aan een verdubbeling tot verdrievoudiging van de netcapaciteit. Deze verzwaring alleen zal niet genoeg zijn om de exponentieel groeiende vraag te bedienen. Daarbovenop hebben de netbeheerders de komende jaren 13.000 extra technici nodig.

Drie actielijnen
Drie zaken zijn noodzakelijk volgens het plan: sneller bouwen, slimmer gebruik van het net en de flexibele capaciteit vergroten. De uitbreiding van het elektriciteitsnet blijft topprioriteit. Door betere onderlinge afstemming van de plannen en procedures van netbeheerders, overheden en marktpartijen kan de realisatie van de netuitbreiding met jaren worden versneld.

Betere afstemming
Iedere provincie draagt zorg voor de bestuurlijke coördinatie zodat overheden met netbeheerders en industrieclusters per gebied projecten gebundeld en integraal kunnen aanpakken. Dit leidt tot snellere vergunningprocedures en tot netbeheerders en marktpartijen die elkaar vroeger bij investeringsplannen gaan betrekken. Zo zullen de uitbreidingen van het elektriciteitsnet een betere aansluiting vinden met de bouw- en verduurzamingsplannen.

Slimmer gebruik
Naast uitbreiding van het net is het zaak om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de ruimte díe er is. Door flexibele inzet van die ruimte en het elektriciteitsnet op piekmomenten minder te gebruiken, kunnen meer partijen aansluitingen krijgen. De betrokken partijen willen daarom daluren voordeliger maken, flexibele contracten invoeren en een gezamenlijke aansluiting voor zonne- en windenergie én energieopslag mogelijk maken. Energieopslag krijgt verder eigen contractvoorwaarden, omdat het kan helpen bij de oplossing van netcongestie.

Flexibele capaciteit vergroten
De derde noodzakelijkheid die het actieplan noemt, is de afstemming van energieverbruik op de (lokale) energieproductie. Een voorbeeld is om een fabriek harder te laten draaien wanneer wind- of zonneparken veel elektriciteit produceren. Brancheverenigingen, netbeheerders, overheden en energieproducenten gaan het bedrijfsleven daar technisch bij ondersteunen. Ook de mogelijkheden voor financiële hulp worden bekeken. Gedacht wordt aan het beschikbaar stellen van een onafhankelijk platform met tools en gerichte praktijkvoorbeelden. Overheden gaan daarnaast aan de slag met zogeheten ‘energyhubs’: lokale netwerken op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, inclusief de onderlinge afstemming van opwek, verbruik en opslag. Lokaal gebruik van (lokale) energie ontlast het landelijke stroomnet.

Meerdere fronten
Minister Jetten van Klimaat en Energie zei tijdens de presentatie: “Met dit actieplan zetten we op meerdere fronten belangrijke stappen om de problemen met het volle stroomnet zoveel mogelijk op te lossen én te voorkomen. Dat is van groot belang om onze economie in hoog tempo te kunnen blijven verduurzamen. […] Tegelijkertijd is het probleem hier niet in één keer mee opgelost. Voor de zomer kijken we kritisch of er genoeg resultaat wordt geboekt of dat er extra acties nodig zijn.”

Landelijke Actieprogramma Netcongestienetcongestieelektriciteitsnetjetten

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Casambi cursus professional

Logo Casambi.nl
20 januari 2023 - 31 december 2023
ETC design center in Culemborg

Casambi.nl

Lees verder

Event: Techniek Nederland Ledenvergadering Beheer, Onderhoud en Inspectie

2 februari 2023

Techniek Nederland

Lees verder

Training: Repareren met alternatieve onderdelen

9 februari 2023
16:30 - 19:00
Buitenplaats Kameryck

Techniek Nederland & Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Lees verder

Seminar: Rendementsverbetering in de installatiebranche

28 februari 2023
13:00 - 19:00
Van der Valk Hotel Eindhoven

Techniek Nederland

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu