Laadlantaarns in bestaande Utrechtse wijken getest

07.06.2023 Niels van der Horst

Laadlantaarns in bestaande Utrechtse wijken getest


De gemeente Utrecht heeft kortgeleden in Ondiep en Kanaleneiland twee zogeheten laadlantaarns in gebruik genomen. Het gebruik ervan in bestaande wijken, dus op lantaarnpalen die er al staan, is nieuw. De toepassing van deze techniek vond wel al eerder plaats maar dan in nieuwbouwwijken. Wanneer de proef succesvol verloopt, volgt de komst van meer laadlantaarns in de stad.

“Goed nieuws voor de elektrische rijder”, aldus Eva Oosters, Utrechts wethouder van Milieu en Emissieloos Vervoer. “Op deze manier wordt het opladen van je elektrische auto op steeds meer plekken mogelijk. En voldoende laadpunten voor elektrische auto’s zijn een onmisbare schakel in onze ambitie om te werken aan een schoon en stil Utrecht.”

Te weinig ruimte
Momenteel telt Utrecht meer dan 1.500 openbare laadpalen. Iedere maand komen er daar ongeveer dertig bij, alleen wordt het vinden van geschikte locaties steeds lastiger, Vanwege de afnemende beschikbare ruimte in de stad. Laadlantaarns kunnen een stuk sneller worden geïnstalleerd, gezien het laadkastje direct aan de lichtmast kan worden gemonteerd zonder extra ruimte in te nemen.

Veel extra laadpunten
De installatie van een laadlantaarn is relatief gezien niet moeilijk. Er is al aansluiting op het elektriciteitsnet, zodat er geen graafwerkzaamheden hoeven te worden verricht. Het laadkastje wordt aangesloten op een reserve-ader in de elektriciteitskabel van de lantaarnpaal. Deze reserve-ader is standaard niet in gebruik. Bij elkaar opgeteld staan er momenteel zo’n 600 elektriciteitskasten in Utrecht die de straatverlichting voorzien van stroom. Per kast kan een drietal laadlantaarns worden aangesloten. Maximaal zouden er op deze manier 1.800 laadpunten kunnen worden toegevoegd.

Samenwerking
De ontwikkeling van de laadlantaarn heeft Utrecht in nauwe samenwerking met de bedrijven NieuweWeme, We Drive Solar en Equans gedaan. De laadlantaarn in Kanaleneiland is bestemd voor openbaar gebruik, die in Ondiep is alleen voor deelauto’s van We Drive Solar.