Extra blijven investeren in onderzoek & innovatie

13.09.2023 Niels van der Horst

Extra blijven investeren in onderzoek & innovatie

‘Om in een veranderende geopolitieke context van alle grote maatschappelijke transities een succes te maken, is het belangrijk dat we de komende jaren extra blijven investeren in onderzoek & innovatie’, luidt de mening van verschillende organisaties uit het onderzoeks- en innovatieveld die verenigd zijn in de Kenniscoalitie, meldt Engineers Online.

‘Daarbij is het van belang dat we vasthouden aan de doelstelling dat 3 procent van ons bruto binnenlands product (BBP) wordt gereserveerd voor onderzoek en innovatie (R&D). Verder is het zaak dat het Nationale Groeifonds beschikbaar blijft voor technologie en wetenschap en dat nieuwe kennis en innovaties beter worden omgezet naar commerciële producten en diensten (valorisatie).’

Bij raken en voorop lopen
De laatste jaren heeft ons kabinet flink meer geïnvesteerd in innovatie en onderzoek. MKB-Nederland ziet deze investeringen als hard nodig, aangezien de internationale race in technologische ontwikkeling zo hard gaat, dat Europa achter dreigt te raken als het gaat om de voortgang in belangrijke sleuteltechnologieën zoals biotechnologie en AI. Om bij te raken op het ene terrein en voorop te blijven lopen in andere technologieën - bijvoorbeeld ‘quantum’ en ‘cleantech’ - is het belangrijk dat de beleidsmakers vasthouden aan het ingezette pad van groei met R&D-investeringen van drie procent van het bbp. Verder blijft het Nationaal Groeifonds essentieel voor publiek-private projecten op het gebied van onderzoek en innovatie die de basis vormen van onze duurzame groei in de toekomst. Partijen roepen gezamenlijk ook op tot een ambitieuzer Europees onderzoeks- en innovatiebeleid, met daarin opgenomen een actieve deelname aan EU strategisch industriebeleid.

Van kennisontwikkeling naar bedrijvigheid
Onderzoekers bij bedrijven en kennisinstellingen dragen flink bij aan de oplossingen van de maatschappelijke uitdagingen. Het is daarbij essentieel dat nieuwe kennis wordt omgezet naar praktische diensten of producten (valorisatie), bijvoorbeeld op het terrein van de digitalisering of energietransitie. In Nederland ligt daar nog ruimte voor verbetering. Er wordt kennis van wereldklasse ontwikkeld, maar zetten deze vervolgens geregeld niet om naar bedrijvigheid in Nederland, waarna buitenlandse partijen er mee vandoor gaan. Het is daarom van belang dat een volgend kabinet naar een ecosysteem streeft, waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen kennis uitwisselen en ontwikkelen én deze vervolgens weten om te zetten naar commerciële toepassingen.