Bouwstenen voor de toekomst

09.09.2021 Terry van Heemskerk

Bouwstenen voor de toekomst

CONNECT2025, derde toekomstverkenning voor de installatie-branche geldt als inspiratie en leidraad voor branche en betrokken partijen

Welke rol spelen maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen in het (elektro)technische werkveld?
De technische branche deelt de aandacht voor deze vraagstukken met betrokken partijen in het onderwijs, de wetenschap of bij de overheid en met betrokken organisaties als onze klanten, de opdrachtgevers en partners in sectoren als de bouw, industrie, energie, infra, mobiliteit en zorg.

Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL werken structureel samen op het vlak van toekomstverkenningen en het duiden van de betekenis van de technische branche in maatschappelijke vraagstukken. Deze toekomstverkenningen vormen belangrijke bouwstenen voor de gezamenlijke en individuele strategieën van deze vier organisaties.

CONNECT2025 is in 2018 gepresenteerd met zes maatschappelijke thema’s, te weten:

  1. De stad Nederland: op zoek naar de balans
  2. Data als grondstof: verbinden, verzamelen en begrijpen
  3. Nul is norm: nul uitstoot, nul afval
  4. Branche zonder grenzen: flexibiliteit is noodzaak
  5. Mensenwerk: oud naast nieuw
  6. Nieuwe werkwijzen: samenwerking & dienstverlening centraal


De gezamenlijke aanpak en de toekomstverkenningen dragen eraan bij dat de technische branche niet langer gezien wordt als zo’n onderaannemer, die nog even op het laatste moment gebeld moet worden. De technische branche is herkend als essentiële partner, die de bedoelde transitie in maatschappelijke vraagstukken mogelijk maakt.

Essentieel blijft dat bedrijven CONNECT2025 op eenzelfde wijze hanteren. CONNECT2025 is een bouwsteen voor hun strategie, ondersteuning bij het maken van keuzes, leidraad tot samenwerking en uitgangspunt voor hun positionering. Zijn we er dus, als technische branche? Het antwoord is volmondig: nee! Eenmalig toekomst verkennen is waardevol, maar biedt geen perspectief op de lange termijn.

Daarom heeft de technische branche in 2020 de lange-termijnstudie SCENARIO2040 uitgegeven. Hierin zijn toekomstbeelden beschreven met behulp van denkbeelden van experts en stakeholders van de branche en in de maatschappij. De scenario’s schetsen een mogelijk toekomstbeeld van de samenleving in 2040 en de rol van de technische sector.
Het belang van denken in scenario’s is om te komen tot gezamenlijk besef van urgentie, mogelijkheden en onmogelijkheden en een gezamenlijk uitgangspunt voor planning en actie. Het aansprekende voorbeeld kennen we inmiddels allemaal: het gitzwarte scenario van een door velen ondenkbaar geachte pandemie houdt de wereld nu al voor het tweede jaar in de greep.

Oproep: CONNECT2030
Momenteel werken we aan CONNECT2030. Want de maatschappij is in beweging, de maatschappelijke vraagstukken vragen om een antwoord en de technische branche kan, moet en wil meedenken en meedoen.
Wil je meewerken aan CONNECT2030? Mail met Terry Heemskerk via t.heemskerk@technieknederland.nl

Meer informatie: www.CONNECT2025.nl en www.SCENARIO2040.nl