Een project van:

Akkoord nieuwe cao elektrotechnische detailhandel

03.03.2023 | Nieuws Niels van der Horst

Akkoord nieuwe cao elektrotechnische detailhandel


Onderhandelaars van werknemers en werkgevers zijn een nieuwe cao voor de elektrotechnische detailhandel overeengekomen, laat Techniek Nederland weten. Hieronder vallen met name de elektronica- en bruin en- witgoedwinkels, goed voor zo’n 13.500 werknemers. Werkgevers legden jongstleden 30 januari een verbeterd bod, dat is geaccepteerd door CNV Vakmensen. Daarmee is een cao-akkoord bereikt met een looptijd van twaalf maanden.

Per 1 januari jl. zijn de wettelijke minimumlonen (WML-lonen) met 10,15% verhoogd. De salarisschalen die niet verhoogd zijn via de WML-loonsverhoging worden per 1 juli 2023 met 5% verhoogd. De salarisschalen die ten dele zijn verhoogd door de WML-loonsverhoging, maar met minder dan 5%, worden aangevuld zodat de totale stijging eveneens 5% bedraagt. De salarisschalen die per begin 2023 zijn verhoogd door de WML-loonsverhoging met 10,15%, krijgen een extra verhoging met 0,35% met ingang van 1 juli 2023.

Uitkering
Voor de hogere energie- en brandstofkosten wordt in februari, maart en april 2023 een tegemoetkoming van €200 bruto per maand betaald. Deze bijdrage is voor iedere werknemer die vanaf 1 januari 2022 in dienst is. Toekenning ervan gebeurt naar rato van de omvang van het dienstverband.

Verrekenen
Het is toegestaan om de na 1 januari 2023 gegeven loonsverhogingen die vooruitliepen op de cao-verhogingen - provisies en bonussen uitgezonderd – te verrekenen met de loonsverhoging van 1 juli 2023. Hetzelfde geldt voor de eenmalige verhogingen. Deze kunnen met de uitkeringen van februari, maart en april 2023 verrekend worden.

Loongebouw
Verder is afgesproken om studie te verrichten naar het loongebouw, omdat de WML-verhoging de bestaande structuur heeft geraakt. Ook is overeengekomen dat de huidige cao-regeling het individuele leerbudget zal worden voortgezet gedurende de looptijd. Dat is inclusief de bijbehorende bijdrage van €150 per werknemer. Daarnaast zal extra aandacht worden geschonken aan het gebruik van deze regeling.

Tevredenheid
Door de nasleep van de ontwikkelingen rond corona, de forse inflatie en een sterk gedaald vertrouwen bij consumenten, zorgden voor stroeve en moeizame onderhandelingen. Gezien de economische onzekerheden door de oorlog in Oekraïne en de eerder gemaakte cao-afspraken binnen de retailsector, is Techniek Nederland tevreden met het behaalde cao-resultaat.

cao akkoordelektrotechnische detailhandel

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Bewust Veilig Dag 2023

29 maart 2023
09:00 - 17:00

Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland

Lees verder

Training: NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning

5 april 2023
09:30 - 16:30

NEN

Lees verder

Event: Wij Techniek Ontmoetingsdagen

12 april 2023
08:45 - 15:00

Wij Techniek

Lees verder

Training: NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)

9 mei 2023
09:30 - 16:30

NEN

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu