Een project van:

Aan de slag met anderstaligen

06.07.2022 | Analyse Nicolien van Loon

Aan de slag met anderstaligen

Meer banen dan mensen, het is een probleem waar de technische sector al geruime tijd tegenaan loopt. Maar wie het creatief benadert ziet overal kansen. Zoals met het inlijven van anderstaligen, bijvoorbeeld migranten met een niet-westerse achtergrond. Het is een trend waar de laatste jaren meer mee wordt geëxperimenteerd, al dan niet gefinancierd met subsidie van de overheid. 

Belangrijke basisvaardigheden
Hoe meer je investeert, hoe sneller de werknemer in het bedrijf past. De overheid ondersteunt hierin door subsidies te verschaffen voor laaggeletterden, zoals met het ‘Tel mee met taal’-project. De voordelen van investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) zijn veelvuldig. Er worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Daarnaast krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken veelal dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie aanvragen
Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing, zodat hun werknemers een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden verwerven. Het project ‘Tel mee met Taal’ vergoedt 67% van de activiteiten (bij experimenten 80%). Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro.

Gericht op de elektrotechniek
Met hun boek ‘Taal voor de Electro’ beogen Theo Burghout (Arbeidsmarktcoach) en Herman Rouwenhorst (Docent Nederlands voor anderstaligen) niet alleen een snellere instroming, ook moet het misverstanden en onveilige situaties tegengaan. “Nieuwkomers zijn soms geneigd om vanuit beleefdheid te zeggen dat ze iets begrijpen, terwijl dat niet zo is,” vertelt Theo Burghout aan WijTechniek . “Dat kan leiden tot onveilige situaties, maar ook tot vroegtijdige uitstroom van waardevolle nieuwe vakmensen.” 

Mensenwerk
“Het is ontzettend jammer als talentvolle en enthousiaste nieuwkomers afhaken. Bijvoorbeeld, omdat ze de vaktaal niet beheersen, of omdat ze zich moeilijk kunnen aanpassen aan de werkcultuur,” stelt Herman Rouwenhorst vast. “Met dit boek willen we de instroom vergroten en de uitstroom verkleinen. Dat gaat niet vanzelf. Nieuwe vakmensen begeleiden en opleiden blijft mensenwerk. Het boek is een extra hulpmiddel tijdens het leerproces en vergroot de vakkennis, brengt praktische werkvaardigheden bij en vergroot het begrip tussen nieuwe vakmensen en ervaren vakmensen.”

“Taal voor de elektro’ is speciaal bedoeld voor nieuwkomers in de elektrische installatiebranche,” legt Burghout uit. “Het is een praktisch werkboek voor zij-instromers en anderstaligen en voor docenten, leermeesters en praktijkbegeleiders. In het boek staan Nederlandse woorden en vaktermen die elektrotechnici nodig hebben om veilig en vakkundig te werken. Er is ook veel aandacht voor alles rondom het werk.”

Soft skills
Rouwenhorst: “Ik geef veel aandacht aan omgangsvormen. Hoe praat je met collega’s? Waarover praat je met collega’s? Hoe ga je om met leidinggevenden en met klanten? Als je uit een andere cultuur komt, moet je niet alleen een nieuwe taal leren. Je moet ook nieuwe omgangsvormen aanleren. Dat zit allemaal in het boek.”

Praktijkexperiment loont
Dura Vermeer bewijst dat het investeren in anderstaligen loont. Eind 2015 zijn zij samen met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF een meerjarige samenwerking aangegaan voor het aannemen van hoogopgeleide vluchtelingen. Op de website van de Sociaal Economische Raad leest men dat de samenwerking bestaat uit het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen, stages, sponsoring en de organisatie van ‘in house-dagen’. De meerwaarde van dit initiatief is dat een statushouder gelijktijdig een diploma behaalt en werkervaring opdoet, wat de kansen op duurzame arbeidsmarktdeelname vergroot.

Loont dit? Jazeker. Dura Vermeer bericht dat het opleiden van hoogopgeleide vluchtelingen met een technische of bouwkundige achtergrond tot BIM-modelleur of -engineer bij Dura Vermeer vanaf dag één een succes was. Ook hebben inmiddels andere bouwbedrijven zich aangesloten bij het initiatief. Alle aanvragen voor een werkervaringsplaats zijn hierdoor gehonoreerd en alle student-statushouders hebben een plekje gekregen.

Resultaat
Het afgelopen jaar heeft Dura Vermeer twee hoogopgeleide statushouders in dienst genomen. Voor nieuwkomers die wel 3D kunnen modelleren maar niet zijn opgeleid in moderne technieken als BIM is een speciale BIM-klas in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam opgezet. Ook zijn zes statushouders gestart met de Associate degree-opleiding Integraal Bouwmanagement.

Naast BIM-modelleren leren ze daar ook alles over de werkorganisatie die bij die nieuwe manier van werken hoort. Naast dit leerwerktraject is er ook een voorloopklas voor statushouders, een initiatief van UAF. Sinds begin september worden dertien nieuwkomers die wel een goede technische opleiding hebben gevolgd maar nog onvoldoende goed Nederlands spreken, in deze klas klaargestoomd voor de Associate degree-opleiding. Aansluitend starten zij met een tweejarig leerwerktraject dat opleidt tot BIM-modelleur.
 

BIMDura VermeerSERsociaal economische raadHerman RouwenhorstTheo BurghoutTaal voor ElectroTel mee met taalsubsidieanderstaligen

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Ronde tafel: Elektrificatie van de industrie

29 september 2022
13:30 - 15:30
Westbeat Amsterdam

Change Inc.

Lees verder

Event: Techathon 2022

10 november 2022
07:30 - 21:00
Playground 33 en ROC Midden Nederland

Techniek Nederland i.s.m. gemeente Amersfoort, Wij Techniek, TVVL en ISSO

Lees verder

Event: Engineering Event SAFETY

30 november 2022
8:45 - 16:00
1931

MYbusinessmedia

Lees verder

Event: Solar Solutions Düsseldorf

30 november 2022 - 1 december 2022
10:00 - 18:00
Messe, Düsseldorf

Solar Solutions International

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses

en de nieuwste producten?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!


Registreer nu