50-plussers belangrijk op arbeidsmarkt

05.06.2023 Niels van der Horst

50-plussers belangrijk op arbeidsmarkt


Volgens het UWV nemen meer en meer bedrijven oudere werkzoekenden aan, staat op TechnischWerken. Dat komt onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers passen hierdoor het wervingsbeleid aan, zij het dat selectie op leeftijd niet is toegestaan.

Niettemin was het enkele jaren geleden een lastiger voor deze groep om een baan te krijgen dan nu. Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV meldt zelfs dat er sprake is van een flink verschil. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in april 2023 ongeveer 96.000 werklozen boven de 45 jaar waren. In 2015 telde die leeftijdscategorie nog 290.000 mensen zonder werk.

Meer mogelijkheden
In het verleden waren bedrijven minder bereid om deze groep mensen aan te nemen en ging de voorkeur uit naar jongere krachten. Nu blijken de vooroordelen van bedrijven over ouder personeel gestaag te verdwijnen. De vele initiatieven op dit gebied, zoals trainingen, congressen en workshops hebben het verschil niet gemaakt. De veranderde arbeidsmarkt heeft dat wel, omdat bedrijven last hebben van de krapte en ze ook zien dat jongere werknemers vaak snel wisselen van baan. Daarom valt de keuze nu vaker op oudere werknemers. Zij zijn ervaren en daarbij een stuk stabieler in de benadering van hun carrière. Witjes ziet dat bedrijven mensen van 50 jaar of ouder nu makkelijker aannemen, wat meer mogelijkheden oplevert voor de groep oudere werkzoekenden.