Een project van:

27 miljoen euro voor aansluiting mbo met arbeidsmarkt

01.05.2023 | Nieuws Niels van der Horst

27 miljoen euro voor aansluiting mbo met arbeidsmarkt


Minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft dit jaar € 27 miljoen klaar liggen voor maatschappelijke projecten waardoor de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt wordt versterkt. Het betreft middelen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF), laat Rijksoverheid weten.

In de eerste serie is € 10 miljoen toegewezen aan een tiental projecten die belangrijk zijn voor maatschappelijke opgaven rond onder andere het klimaat, de landbouw en zorg. Verderop in dit jaar komt een tweede aanvraagronde.

Vooruitziende blik
Minister Dijkgraaf: “Het is fijn om te zien dat veel mbo-scholen door het hele land aan de slag zijn met het verkleinen van het gat tussen het aangeboden onderwijs en wat nu nodig is op de arbeidsmarkt. De tekorten in sommige sectoren zijn zoals bekend op dit moment erg groot. Tegelijk hebben veel toegekende projecten een waardevolle, vooruitziende blik richting de toekomst, door aandacht voor onder andere robotisering, AI en andere innovaties binnen de opleidingen.”

Drie voorbeelden
Een voorbeeld is het project ‘Daar brandt nog licht’ dat zich richt op de energietransitie in Noord-Brabant, vooral voor de techniek en de bouw. Allerlei mbo-scholen zoals de ROC’s van Tilburg en ter Aa en het Summa College werken daarbij samen met hogescholen en het bedrijfsleven. Dit moet onder meer leiden tot een MBO Innovatie- en Expertisecentrum Energietransitie en de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s voor opleidingen als Monteur elektrotechnische installaties en Adviseur duurzame leefomgeving. Andere voorbeelden zijn de Zorgcampus in Nissewaard voor praktijkgericht onderwijs en scholing in de zorg en het initiatief ‘Agro Leeft’ dat om een samenwerking gaat in de regio Greenport Venlo tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Onafhankelijk advies
Een onafhankelijke beoordelingscommissie geeft de minister van OCW advies over de toekenning van de subsidies. Ook projecten die al eens subsidie hebben gekregen kunnen opnieuw een aanvraag indienen, om de bestaande samenwerking op te schalen. ‘Agro Leeft’ van Yuverta en het project ‘Duurzaam hybride onderwijs in Techniek & ICT’ van mbo Rijnland zijn daar voorbeelden van.

Verzelfstandiging
Het RIF heeft sinds 2014 een aanzienlijke bijdrage geleverd aan een verbeterde aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. Vele tientallen samenwerkingsverbanden konden zich met een bijdrage ontwikkelen tot innovatieve vormen van beroepsonderwijs die voor studenten aantrekkelijk zijn. Vaak kunnen die initiatieven na afloop van de subsidie vervolgens zelfstandig verder opereren. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water in Leeuwarden en De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en zijn initiatieven die eerder steun van het RIF hebben ontvangen.

rifmboarbeidsmarktOCW

Bedrijvenregister

Agenda

Training: SCIOS Scope 12 opleiding

Logo Omega Energietechniek
7 juni 2023 - 14 juni 2023
09:00 – 16:00 uur
Dronten

Omega Energietechniek

Lees verder

Event: Huis van Sarah

13 juni 2023
18:45 - 22:30
Innovatiecentrum

Wij Techniek

Lees verder

Event: Huis van Sarah

14 juni 2023
18:45 - 22:30
Innovatiecentrum

Wij Techniek

Lees verder

Seminar: DC on Tour IV: DC en vermogenselektronica

22 juni 2023
14:30 - 18:00

Stichting Gelijkspanning

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu