Waarom ladders, trappen en rolsteigers keuren volgens NEN 2484?

20 juni 2023

Waarom ladders, trappen en rolsteigers keuren volgens NEN 2484?

Aangezien ladders, trappen en rolsteigers vaak gebruikt worden bij werkzaamheden op hoogte, kan het gebruik hiervan levensbedreigende risico’s met zich meebrengen. Zeker in het geval wanneer deze niet voldoen aan de gestelde veiligheidseisen volgens norm NEN 2484.

In dit artikel lees je meer over wat deze NEN 2484 norm inhoudt en welke specifieke eisen er vanuit de norm worden gesteld. Lees snel verder!

NEN 2484 ladders en trappen

NEN 2484 is een Nederlandse norm voor de veiligheid van ladders en trappen. Hierin staat beschreven waar ladders en trappen minimaal aan moeten voldoen voordat deze in gebruik genomen kunnen worden. Onder deze norm valt al het draagbare klimmateriaal. Denk hierbij aan trappen (alle vormen) en ladders die verplaatsbaar zijn. 

Het keuren van ladders en trappen is verplicht vanuit de Arbowetgeving. Het voldoen aan de NEN 2484 norm is daarentegen (nog) niet verplicht. 

Eisen die de norm stelt

  • De ladder of trap moet stabiel zijn en mag niet verschuiven tijdens gebruik.
  • De ladder of trap moet voldoende draagkracht hebben om het gewicht van de gebruiker en eventuele gereedschappen te kunnen dragen.
  • De ladder of trap moet voldoende grip bieden om daarmee uitglijden te voorkomen.
  • De ladder of trap moet voldoende hoog zijn voor het bereiken van de werkplek, maar mag niet te hoog zijn om veilig gebruik te garanderen.
  • De ladder of trap moet regelmatige inspectie ondervinden om schade en slijtage te herkennen

Consequenties van het niet-naleven

Het niet-naleven van de NEN 2484 norm kan leiden tot ernstige gevolgen. Zo wil je niet op je geweten hebben dat er een valpartij plaatsvindt met ernstig letsel of zelfs de dood als gevolg. Daarbuiten kan het niet naleven van deze norm leiden tot aansprakelijkheidskwesties en boetes. Dit zorgt indirect voor reputatieschade. 

Keuring trappen en ladders laten uitvoeren

Voor een keuring van ladders en trappen ben je bij Omega aan het juiste adres. Tijdens de inspectie voeren we eerst een visuele controle uit, waarna de algemene inspectiepunten per onderdeel worden bekeken.

Cursus voor het zelfstandig klimmateriaal keuren

Alvorens je zelfstandig klimmateriaal mag keuren, dien je hiervoor eerst een cursus NEN 2484 te volgen. Tijdens deze cursus word je via een praktische wijze opgeleid tot ‘Erkend Keurmeester Klimmateriaal’. Na afloop hiervan ben je dan ook bevoegd voor zowel het keuren van ladders, trappen en rolsteigers voor je eigen organisatie, als het (extern) uitvoeren van klimmaterieel keuringen voor derden. Bij Omega Energietechniek ben je aan het juiste adres voor het volgen van deze cursus. Bekijk onze trainingspagina of neem voor meer informatie contact met ons op!

Dit artikel is 20 juni 2023 geplaatst door: Omega Energietechniek